Начало » 2014 » Август » 20 » Нормиране на труда и видове трудови норми в строителството - курсови работи
11:38
Нормиране на труда и видове трудови норми в строителството - курсови работи

Нормиране на труда и видове трудови норми в строителството - курсови работи

Нормирането на труда представлява управленска функция, целя­ща определяне на обективно необходимия разход на труд за производ­ство на единица продукция или за осъществяване на някаква дейност. То е задължително условие за нормалното протичане на всеки произ­водствен процес. Тази задължителност произтича от следните по-важ­ни обстоятелства:

1. При пазарната икономика се установяват отношения между работодатели и наемни работници. Работодателят трябва да е наяс­но колко и какви работници трябва да наеме и на каква цена. Всеки стопански субект прави разчети относно потребностите си от пер­сонал. Както беше отбелязано, най-точният начин за установяване на потребностите е работното проучване, а то се основава на утвърдени­те в предприятието трудови норми. Чрез работното проучване се из­числява не само броят, но и необходимата квалификация на кадрите.

От друга страна на потенциалните работници им е необходимо да знаят при какви условия ще работят (в това число интензивност и производителност на труда), за да заслужат обещаното им възнаграж­дение. В крайна сметка те преценяват дали работната заплата си зас­лужава влаганите в работата усилия, а това може да се прецени по степента на напрегнатост на нормите за разход на труд.

Цялата курсова робота може да поръчате през http://kursovi.ucoz.com/index/0-3

категория: курсови работи | Брой прегледи: 1658 | Добавена от: kiso4ki | Tags: курсови работи, статистика | Рейтинг: 5.0/1
Общо коментари: 0
ComForm">
avatar