Home » Статии » Курсови работи [ Добави нова ]

Други статистически разпределения

Ексцесното разпределение представлява форма на разпределение от гледна точка на връхната източеност на кривата. При голямо разсейване на броя на случаите на признака спрямо нормалното му разпределение се получават криви с ексцес, по-малък от нормалното. При значителна концентрация на случаите около определено значение кривата е с ексцес, по-голям от нормалния.

Бимодалното разпределение в статистиката приема формата на крива с два върха, между които има падина. Такава форма на разпределение считат курсови работи се проявява, когато съвкупността се състои от две подсъвкупности.

В случаите, при които кривата има повече от два върха, т.е. съвкупността се състои от няколко подсъвкупности, разпределението се нарича мултимодално. Формата на бимодалното разпределение изисква преструктуриране на съвкупността чрез преодоляване на нарушената й еднородност по пътя на формирането на нови съвкупности.

J - разпределението носи наименованието си от латинската буква I(йот) . При него съществуват две разновидности, като при първата най-голямо е натрупването на случаи при най-малките размери на признака. С увеличаване размера на признака намалява броят на случаите са установили курсови работи. При втората разновидност броят на случаите нараства от най-малките към най-големите значения на признака.

Близко до J-разпределението в двата случая е разпределението на ха­рактерни за високите възрастови групи заболявания; разпределението на починалите деца по възраст, преди да навършат една година.

U-разпределението в статистиката е получило наименованието си от латинската буква U на която наподобява емпиричното разпределение. При него най-малките значения на признака имат най-голяма честота, след което броят на случаите намалява, достига до своя минимум и след това същият се увели­чава до най-големия размер на признака. Курсови работи предлагат и друга информация по статистика.

Category: Курсови работи | Added by: kisok (14.11.2014) | Автор: курсови работи W
Views: 81 | Tags: курсова работа, мениджмънт, маркетинг, икономика, статистика | Рейтинг: 5.0/1
Total comments: 0
avatar