Home » Статии » Курсови работи [ Добави нова ]

Фермерски туризъм - курсова работа

Фермерски туризъм - тази форма е най-тясното понятие, обх­ващащо формите на туризъм, пряко свързани с една ферма, независи­мо дали това се отнася само до престоя на туриста, неговото участие под различна форма в селскостопанската работа, в празненства или развлечения или дори хранене в нея. При този туризъм, след проучване на курсови работи от една стра­на, се подчертава използването на фермерските къщи като средство за подслон, а от друга страна, изгубването на директната връзка на собствениците със селскостопанската дейност. Туризмът се превръща за тях в основен източник на доходи установиха курсови работи. Те се специализират в предоставя­нето на подслон и храна на туристите. Независимо от загубената директна връзка със селскостопанския сектор, той играе важна роля в икономиката на локално равнище и се приема за една от най-важните форми на селския туризъм. Типичен пример са френските фермерски къщи или т.нар. 

Като краен резултат от развитието на селския туризъм смятат курсови работи може да се очаква съживяване и стабилизиране на селската икономи­ка, което ще доведе до съхраняване на селските райони и до ограни­чаване на тяхното обезлюдаване. Ще се повиши пряката и допълни­телната заетост на населението в тези райони във връзка с новите производствени дейности и услуги, необходими за успешното разви­тие на туристическия бизнес.

след проучване на курсова работа

Category: Курсови работи | Added by: kisok (22.03.2015) | Автор: Селски туризъм W
Views: 127 | Tags: курсова работа, мениджмънт, туризъм, дипломна, статистика | Рейтинг: 5.0/1
Total comments: 0
avatar