Home » Статии » Курсови работи [ Добави нова ]

Форми на емпиричните разпределения в статистиката

форми на емпиричните разпределения

Първооснова на формираните типични форми на емпиричните разпре­деления са графичните изображения: хистограма, полигон на разпределе­ние и кумулата, тъй като те дават кривата на разпределение на различните възможни значения на признака и съответните им абсолютни и кумулативни честоти. Натрупването на честотите в отделните групи на статистическия ред формира вида на разпределението виж курсови работи.

Типичните форми на емпиричните статистически разпределения са: нормалното, умерено асиметричното и ексцесното, бимодалното и мул-тимодалното, .j-разпределението и u-разпределението. 

Емпиричните статистически разпределения са графичният образ на интервалните вариационни статистически редове, чрез който могат да се разкрият характерът на съвкупността, нейната вътрешна структура, значе­нието на величината на ширината на интервалите и на групирания признак: възможностите на прегрупиранията.

Информация за други курсови работи можете да на мерите на сайта. Можете да поръчате решаване на задачи.

Category: Курсови работи | Added by: kisok (14.11.2014) | Автор: Форми на емпиричните разпределения E W
Views: 131 | Tags: задачи, мениджмънт, бизнес план, проекти, курсови работи, статистика | Рейтинг: 0.0/0
Total comments: 0
avatar