Home » Статии » Курсови работи [ Добави нова ]

Изводи за ел. правителство - курсови работи

Подходите за изграждане на електронното прави­телство като цялостна структура, моделираща формалните аспекти на реално съществуващите и действащи държавни ор­ганизационни образувания, са несистемни. Представят се отделни, несвързани помежду си и невзаимодействащи си чер­ти на цялостния държавен механизъм - видовете курсови работи.

Оказва се, че почти всички качества на държавната органи­зация, курсови работи, с изключение на производствата, са намерили самостоя­телни представяния в сайтове на електронни правителства. Не може обаче да се открие пример, при който всички качества, във взаимна връзка и обусловеност, са представени с цел да се постигне моделиране на основните характеристики на държав­ния орган.

Представят се по-скоро отделни задачи и курсови работи. Типичен пример за това представлява документът, приет през 2001 г. от Евро­пейската комисия и озаглавен „Индикатори на е-правителство-то за развитие на е-Европа". Подобни несистемни подходи ня­ма да са в състояние да осигурят постигане на целите и задачи­те, които самите стратегии и концепции поставят като дълго­срочна перспектива за развитие на електронните правителства.

Качеството, което всъщност внася общност между отдел­ните характеристики на държавната структура и курсовите работи и което проявя­ва зависимостите и взаимодействията между отделните части, а именно производствата, не е представено в проектите и реа­лизациите на информационните технологии на електронното правителство.

Category: Курсови работи | Added by: kisok (31.08.2014) | Автор: Изводи за ел правителство W
Views: 94 | Tags: мениджмънт, висша математика, управление на персонала | Рейтинг: 5.0/1
Total comments: 0
avatar