Home » Статии » Курсови работи [ Добави нова ]

Изводи за характера на връзката корпоративна култура - конкурентно представяне

Любенов и Минков (2002) откриват положителната релация между корпо­ративната култура и конкурентното представяне в резултатите, които показват, че корпоративната култура (разгледана от тях като „мек" фактор) е необходимо да бъде управлявана целенасочено и паралелно с „твърдите" фактори, което от своя страна ще подпомогне повишаването на икономическата ефективност на фирмите. Компетентното управление на всички елементи на корпоративната култура и на различните курсови работи повишава цялостната ефективност на действието й, в резултат на което се позитивира и цялостното конкурентно представяне на фирмите ина нашите курсови работи.

В теоретичната разработка на Ил. Минков от 2009 г. са посочени харак­теристиките на съществуващата корпоративна култура, които оказват влияние върху процеса на стратегическото фирмено планиране. Изследователското вни­мание е фокусирано и върху обратната зависимост - необходимостта от при­способяване на корпоративната култура към особеностите на конкурентната стратегия, разработвана и прилагана от компанията. Основните характеристи­ки, на курсовите работи които подпомагат постигането на бизнес успех от компанията, се изразяват в адаптивността на културата, социалната й насоченост и степента на нейната етичност.

Необходимо е да отбележим, че няма автори и курсови работи сред изследователите на кор­поративната култура, съсредоточаващи се върху изучаване на характера на връзката корпоративна култура - конкурентно представяне, които категорично да отричат положителния характер на релацията. Всеки един от тях я откри­ва, но под различна форма. 

Category: Курсови работи | Added by: kisok (31.08.2014) W
Views: 80 | Tags: статистика, маркетинг, реферат, курсови работи, управление | Рейтинг: 0.0/0
Total comments: 0
avatar