Home » Статии » Курсови работи [ Добави нова ]

К А З У С - финанси

К А З У С

в млр. CHF

Показател

2015

2014

2013

Нетна печалба

7,1

12,4

15,1

Приходи

80,0

90,0

99,0

Инвестиции

41,0

45,0

55,0

От предоставените данни е видно, че през разглеждания период туристическата фирма понася последиците от световната икономическа криза и най-лошото е, че тенденцията във всяка следваща година е да намаляват приходите. Това обстоятелство влиае негативно на развитието на фирмата.

Намалението при отделните показатели в процент спрямо предходна година:

Показател

2015

2014

2013

Приходи

11,11

9,09

Няма данни

Нетна печалба

42,74

17,88

Няма данни

Инвестиции

8,88

18,18

Няма данни

От предоставената информация на курсови работи за периода 2013-2015 година се наблюдава една крайно неблагоприятна тенденция за намаляване на приходите от дейността. Негативната тенденция за намаляване на приходите през всяка следваща година особено е притеснителна за 2015 година, където както е видно се наблюдава увеличение на процентното намаление на приходите.

При нетната печалба отбелязват курсови работи ситуацията е още по-неблагоприятна. Както е видно от направените изчисления се констатира, че нетната печалба през 2014 година спрямо предходната 2013 година е намаляла с 17,88%, а през 2015 година намалението спрямо 2014 година е с 42,74%. Което съпоставяйки процента намаление на приходите от продажби, значи, че е намалял процента на реалната рентабилност във фирмата.

  1. Изчислете рентабилността на инвестициите и я коментирайте

Показател

2015

2014

2013

Нетна печалба

7,1

12,4

15,1

Инвестиции

41,0

45,0

55,0

Рентабилност на инвестициите

0,17317

0,27555

0,27454

        

  • За 2014 година нетната печалба и инвестициите намаляват спрямо предходната 2013 година. Въпреки това рентабилността на инвестициите е по-добра в сравнение с рентабилността на инвестициите за предходната 2013 година;
  • За 2015 година данните за показателя показват и потвърждават влошените резултати от дейността на фирмата. Рентабилността на инвестициите намалява значително спрямо предходните две години;

3.Какво трябва да направи фирмата за географската си диверсификация, ако знаете че 20% от хотелите и хранителните вериги са в страни с добив на петрол и газ?

Въпреки, че световната криза се отрази и на пазара на енергоносителите, все пак страните в които се добиват петрол и природен газ се отличават със стабилна икономика. Според мен фирмата трябва да запази присъствието си в тези държави, като се стреми все пак да оптимизира разходите си, и търси възможности за оптимизиране, намаление на доставни цени от външните доставчици.

 

За контакти:

Тел: +359 886 031 394

Email: kursovi.t@gmail.com

Category: Курсови работи | Added by: kisok (18.08.2018) | Автор: курсова работа E W
Views: 9 | Tags: статистика, туризъм, задачи, инвестиции, мениджмънт, икономическа криза, решение, счетоводство, финанси, КАЗУС | Рейтинг: 0.0/0
Total comments: 0
avatar