Home » Статии » Курсови работи [ Добави нова ]

Разработване и внедряване на електронни услуги (фронт офис) от курсови работи

 Разработване и внедряване на електронни услуги (фронт офис)

Разработването и внедряването на приложения на фронт офис е свързано със заявяването и получаването на електронни услуги. Обработката на заявките за услуги и подготовката на исканите документи се извършва от съответните приложения в Бек офис така мислят курсови работи. Разбира се и двата вида приложения са неразделна част от процеса на предлагане и извършаване на е-услуги и при тяхното разработване трябва да се осигури пълна информационна и технологична съвместимост на база съответните стандарти, описани в глава 3 на курсови работи. За потребителя мястото, от където подава заявка за услуга и получава информация за нейното изпълнение (а в бъдеще заплаща и получава искания документ) е Интернет страницата /портала на административната служба. Приложенията за фронт офиса трябва да изпълняват следните функции които са засегнати в курсови работи:

  • връзка с Интернет страницата /портала - за получаване на заявката
  • проверка на идентичността на потребителя (чрез пароли, електронен
  • подпис или други средства за идентификация)
  • проверка за верността на данните в попълнения електронен формуляр
  • интерфейс с приложенията на бек офиса, където заявката на потребителя се предава за обработка
  • предоставяне на потребителя на информация за хода на изпълнение на заявката
  • заплащане по електронен път, когато това е необходимо (и възможно!)
  • предоставяне на услугата — получаване на документ, удостоверение, разрешително и т.н. по Интернет след повторна проверка на идентичността на потребителя

Изпълнението на посочените функции се подпомага от изграждането  на бази данни с информация за предлаганите услуги и свързаните с тях формуляри; с информация за потребителите; с информация за начините за заплащане. Други подробности можете да прочетете в курсови работи

Category: Курсови работи | Added by: kisok (31.08.2014) W
Views: 73 | Tags: лидерство, дипломна, статистика, реферат, курсов проект | Рейтинг: 5.0/1
Total comments: 0
avatar