Home » Статии » Курсови работи [ Добави нова ]

Тракийски гробници

Появата на куполната гробница у траките е в много отношения забележителна. Куполното покритие при тях има кошеровидна форма. Зидарията на този вид купол няма свойството да ! пренася тежестта на материала върху страничната стена, образуваща цилиндър, както при куполите от средновековието. Затварянето на пространството отгоре става с просто наддаване на строителния материал навътре към центъра, като тежестта на по-горните редове се поема само отчасти от по-долните редове, а наддаде-

Тракийските куполни гробници по своя тип и конструктивни и планови белези стоят твърде близо до микенските. Разликата в някои случаи е само в големината микенските са много по-големи от тракийските. В Тракия куполните гробници образуват като че ли самостоятелна група у одрисите, тъй като се срещат почти изключително в поречието на Марица — средището на Одриското царство. Според курсови работи От микенските ги отделят много векове, но затова общата база, която обуславя появата им в Тракия, и то, както изглежда, само у одрисите, са еднаквите или поне сходни обществени условия у ахейците и одрисите: силната царска власт с етикета и морала на аристократичните родове, силните и жизнени родови традиции на военната демокрация в зората на робовладелството, на класовия строй.

Подобни куполни могилни гробници са познати на още няколко места и те всички се отнасят, както тракийските, към епоха, значително по-късна от микенските. Така считат курсови работи куполни гробници има в Кримския полуостров, в Западна Мала Азия, в Тесалия и Етрурия (Италия). Това са все самостоятелни групи, влезли в погребалната практика на общества, различни по произход и култура. Обединителната връзка между тях би могла да бъде еднаквата обществена семантика на тия паметници, сурови и знатни символи на властни родове.

Данните, с които днес науката и курсови работи разполага по въпроса за произхода на тракийските куполни гробници, са недостатъчни за цялостно обяснение на тяхната поява. В тракийските земи куполни гробници са известни на следните места: две в Лозенград, по една в Мезек и Вълче поле, Свиленградско, в Малко Белово, Пазарджишко, в Лясково, Асеновградско, в Долно Левски, Панагюрско, в Розовец, Пловдивско, в Казанлък, Копринка и Мъглиж, Казанлъшко, и в ^Янково, Шуменско.

Category: Курсови работи | Added by: kisok (04.10.2014) | Автор: Тракийски гробници W
Views: 95 | Tags: мениджмънт, висша математика, туризъм, курсова работа, маркетинг, управление, статисика | Рейтинг: 0.0/0
Total comments: 0
avatar