Home » 2018 » Декември » 17 » Казус по счетоводство
00:38
Казус по счетоводство

Курсова работа по счетоводство - казус

 В предприятие е изготвена справка за състоянието на някои счетоводни сметки към 01.01.201г.
Данните за състоянието на съответните счетоводни сметки са представени по-долу:
Справка за състоянието на някои счетоводни сметки към 01.01.2013 г.

204 Машини и оборудване 110 000 лв.
241 Амортизация на ДМА 63 000 лв
302 Материали 30 000 лв
3021 Основни материали 22 500 лв 
3022 Горива 7 500 лв
303 Продукция 44000 лв
401 Доставчици 7 000 лв
4011 Доставчици на материали 4 000 лв
4012 Доставчици на услуги 3000 лв
501 Каса в левове 5000 лв
503 Разплащателна сметка в левове 36 000 лв
411 Клиенти 9 500

2. Да се съставят счетоводните статии за извършените стопански операции.
1. На 03.01.2017 г. са изтеглени 5 000 лв от разплащателната сметка и в същия ден са внесени в касата.
Осчетоводяването на тази счетоводна операция има вида по-долу:
Д-т с/ка 501 Каса в левове 5 000
К-т с/ка 503 Разплащателна сметка в левове 5 000

2. На 04.01.2017 г. са закупени материали на стойност 8 000 лв.
По сделката е начислен ДДС в размер на 20%, т.е. 1 600 лв. Стойността на покупката е заплатена със средства от разплащателната сметка.
За отразяване на сделката следва да се извърши следното осчетоводяване:

Д-т с/ка 301 Доставки 8 000
Д-т с/ка 454 Разчети за ДДС 1 600 подс. 4531 Начислен данък за покупките 1 600
К-т с/ка 4011 Доставчици на материали 9 600
За отразяване на плащането на материалите по банков път отчитаме:
Д-т с/ка 4011 Доставчици на материали 9 600
К-т с/ка 503 Разплащателна сметка в левове 9 600
Материалите следва да се заприходят в материално-вещественото имущество на фирмата по слединя начин:

10. На 31.01.2013 г. са начислени амортизации на ДМА, използвани в основната дейност на предприятието, в размер на 800 лв. Същите разходи са отразени по икономически елементи и по предназначение.
За отразяване на начислението на амортизациите на ДМА използваме следната сметка:
Д-т с/ка 603 Разходи за амортизация 800
К-т с/ка 241 Амортизация на ДМА 800

При отнасяне на разходите заамортизация на ДМА по съответно предназначение отчитаме:
Д-т с/ка 611 Разходи за основна дейност 800
К-т с/ка 603 Разходи за амортизация 800

Да се открият счетоводните сметки, да се отразят промените, настъпили в тях в резултат на осъществените стопански операции, и да се приключат.
Приключването на всички необходими счетоводни сметки е представено в графичен вид, както следва по-долу в табл. 2:

Пълно решение на Курсовата работа по счетоводство - казус можете да си поръчате на :

За поръчки на курсови рабити 

Тел: +359 886 031 394

Email: kursovi.t@gmail.com

Category: статистика | Views: 2621 | Added by: kisok | Tags: микроикономика, курсова, счетоводство, курсови, казуси, КАЗУС, реферат, финанси, операци | Rating: 5.0/1
Total comments: 0
ComForm">
avatar