Мениджмънт на сигурността
 
В раздела предлагаме следните готови курсови работи по отбрана и сигурност:
 

Външна политика

курсова работа 

Обем 15 стр.                                                              Цена 30 лв.
Сигурност на гражданската защита

курсова работа 

Обем 15 стр.                                                              Цена 30 лв.
Национална сигурност подсистеми

курсова работа 

Обем 17 стр.                                                              Цена 30 лв.

Политически основи на сигурността и отбраната

курсова работа 

Обем 10 стр.                                                              Цена 30 лв.

Институционална структура на сектора за сигурност и отбрана

курсова работа 

Обем 10 стр.                                                              Цена 30 лв.

Екологична сигурност и екологичен риск

курсова работа 

Обем 11 стр.                                                              Цена 30 лв.

Ред за предоставяне на средства от републиканския бюджет за  предотвратяване и ликвидиране на последствия от бедствия, аварии и катастрофи

курсова работа 

Обем 12 стр.                                                              Цена 30 лв.

Информационна сигурност

курсова работа 

Обем 10 стр.                                                              Цена 30 лв.

Мерки за укрепване на свлачища

курсова работа 

Обем 10 стр.                                                              Цена 30 лв.

Технологична сигурност при производство на цимент

курсова работа 

Обем 11 стр.                                                              Цена 30 лв.

Противодействие на корупцията в публичната ад­министрация

курсова работа 

Обем 10 стр.                                                              Цена 30 лв.

 

За контакти:

Тел: +359 886 031 394

Email: kursovi.t@gmail.com

 
Функции Производни Екстремуми асимптоти Интеграли Симплекс метод транспортна задача матрици Финансова криза Фондова борса Кредити Облигации Тенденции Анализ Стратегия бизнес план Мотивация проект Електронна търговия Сделки Бюджет Персонал курсови Финанси курсови работи Перспективи Пазарно проучване курсови Дистрибуция Администрация курсови работи Евро Банки Експорт Продукция Сравнителни предимства Продукт Конкуренция Ливъридж Разходи оптимизация търговска верига Застраховане БВП Организационна структура организация управленско решение Делегиране растеж Лидерство Контракти Дружества счетоводно отчитане Пазар