Мениджмънт на сигурността
 
В раздела предлагаме следните готови курсови работи по отбрана и сигурност:
 

Химични замърсители в храните- тежки метали

курсова работа 

Обем 9 стр.                                                              Цена 40 лв.

Мерки за противодействие на радикализацията

курсова работа 

Обем 9 стр.                                                              Цена 40 лв.

 Антитерористична операция, организация и управление

курсова работа 

Обем 9 стр.                                                              Цена 40 лв.

Ядрената аварията в АЕЦ Фукушима - оценка и анализ на защитата

курсова работа 

Обем 11 стр.                                                              Цена 40 лв.

Екологична сигурност и екологичен риск

курсова работа 

Обем 11 стр.                                                              Цена 30 лв.

Сигурност на гражданската защита

курсова работа 

Обем 15 стр.                                                              Цена 30 лв.

Замърсители в храните - препарати, използвани в селското стопанство

курсова работа 

Обем 17 стр.                                                              Цена 30 лв.
Национална сигурност подсистеми

курсова работа 

Обем 17 стр.                                                              Цена 30 лв.

Политически основи на сигурността и отбраната

курсова работа 

Обем 10 стр.                                                              Цена 30 лв.

Институционална структура на сектора за сигурност и отбрана

курсова работа 

Обем 10 стр.                                                              Цена 30 лв.

Екологична сигурност и екологичен риск

курсова работа 

Обем 11 стр.                                                              Цена 30 лв.

Ред за предоставяне на средства от републиканския бюджет за  предотвратяване и ликвидиране на последствия от бедствия, аварии и катастрофи

курсова работа 

Обем 12 стр.                                                              Цена 30 лв.

Информационна сигурност

курсова работа 

Обем 10 стр.                                                              Цена 30 лв.

Мерки за укрепване на свлачища

курсова работа 

Обем 10 стр.                                                              Цена 30 лв.

Технологична сигурност при производство на цимент

курсова работа 

Обем 11 стр.                                                              Цена 30 лв.

Противодействие на корупцията в публичната ад­министрация

курсова работа 

Обем 10 стр.                                                              Цена 30 лв.

 

За контакти:

Тел: +359 886 031 394

Email: kursovi.t@gmail.com

 
Функции Производни БИЗНЕС ИЗЧИСЛЕНИЯ Корелационен анализ Бизнес изчисления Симплекс метод транспортна задача матрици Финансова криза човешко действие Кредити Облигации ИКОНОМЕТРИЯ Анализ Стратегия бизнес план Мотивация проект Електронна търговия Казуси Бюджет Персонал курсови Финанси курсови работи Онлайн тестове Статистика курсови Дистрибуция Администрация курсови работи криза Банки Експорт Продукция Маркетинг проект Конкуренция Ливъридж Разходи оптимизация доклад Застраховане ковид Организационна структура организация управленско решение Делегиране микроикономика Лидерство счетоводно отчитане