Публична администрация
 
Предлагаме разработване на индивидуални курсови работи, дипломни работи, реферати, проекти по бизнес администрация
 

Местно самоуправление и териториална администрация на изпълнителната власт

Курсова работа

Обем 12 стр.                                                                                                         Цена 25 лв.

Държавната служба и на държавният служител

Курсова работа

Обем 13 стр.                                                                                                         Цена 26 лв.

Характерните особености на институцията омбудсман

Курсова работа

Обем 12 стр.                                                                                                         Цена 25 лв.

Характеристика и управление на публичния сектор

Курсова работа

Обем 10 стр.                                                                                                         Цена 25 лв.

Социално осигуряване – видове, характеристика

Курсова работа

Обем 14 стр.                                                                                                         Цена 25 лв.

Характеристика и класификация на решенията на публична организация, вземане на решение

Курсова работа

Обем 15 стр.                                                                                                         Цена 30 лв.

Публичната администрация устройство функции

Курсова работа

Обем 16 стр.                                                                                                         Цена 30 лв.

Изпълнителната власт в България

Курсова работа

Обем 15 стр.                                                                                                         Цена 30 лв.

Социалните услуги в българия

Курсова работа

Обем 25 стр.                                                                                                         Цена 20 лв.

Структура на публичната администрация

Курсова работа

Обем 21 стр.                                                                                                         Цена 30 лв.

Публично-частни партньорства- видове и особености

Курсова работа

Обем 11 стр.                                                                                                         Цена 25 лв.

Профил на социалния работник в България

Курсова работа

Обем 9 стр.                                                                                                           Цена 20 лв.

Децентрализация и самоуправление

Курсова работа

Обем 12 стр.                                                                                                         Цена 25 лв.

Заетост и функции на специалистите в системата по заетост

Курсова работа

Обем 10 стр.                                                                                                         Цена 20 лв.

Система за професионална квалификация в социалната сфера

Курсова работа

Обем 20 стр.                                                                                                         Цена 30 лв.

Институции на социалния мениджмънт

Курсова работа

Обем 15 стр.                                                                                                         Цена 25 лв.

Социални измерения на работната заплата

Курсова работа

Обем 10 стр.                                                                                                         Цена 25 лв.

Функции на агенцията по заетостта

Курсова работа

Обем 10 стр.                                                                                                         Цена 20 лв.

 


За контакти:

Тел: +359 886 031 394

Email: kursovi.t@gmail.com

 
 

Функции Производни БИЗНЕС ИЗЧИСЛЕНИЯ Корелационен анализ Бизнес изчисления Симплекс метод транспортна задача матрици Финансова криза човешко действие Кредити Облигации ИКОНОМЕТРИЯ Анализ Стратегия бизнес план Мотивация проект Електронна търговия Казуси Бюджет Персонал курсови Финанси курсови работи Онлайн тестове Статистика курсови Дистрибуция Администрация курсови работи криза Банки Експорт Продукция Маркетинг проект Конкуренция Ливъридж Разходи оптимизация доклад Застраховане ковид Организационна структура организация управленско решение Делегиране микроикономика Лидерство счетоводно отчитане