Корпоративни финанси


Ние разработване индивидуални курсови работи, дипломни работи, реферати и др. на български и руски език. Предлага се и решаване на задачи и казуси по корпоративни финанси (финанси на предприятието), предприемачество и бизнес изчисления.

Предлагат се следните готови курсови и дипломни работи по корпоративни финанси:

Ролята на висшия мениджмънт при определяне на дивидентната политика

Курсова работа

Обем 15 стр.                                                                                                   Цена 45 лв.

Капиталово бюджетиране в корпорациите

Курсова работа

Обем 30 стр.                                                                                                    Цена 45 лв.

Проблеми и недостатъци в областта на разкриването на информация и прозрачност на публичните компании в България

Курсов проект

Обем 14 стр.                                                                                                    Цена 45 лв.

Състояние и развитие на икономическата ефективност на консервна фабрика

Курсова работа

Обем 15 стр.                                                                                                    Цена 45 лв.

Курсовата работа - съдържа 7 таблици и 14 актуални литературни източника.

Подходи за оценка на инвестиционен проект за изграждане на хотелски комплекс във вилно селище

Курсова работа

Обем 21 стр.                                                                                                    Цена 50 лв.

Анализ на структурата и динамиката на активите

Курсовата работа - съдържа 4 табл. и 8 граф. и актуални литературни източници. 

Обем 15 стр.                                                                                                    Цена 45 лв.

Анализ на имуществена и капиталова структура на фирма

Курсова работа

Обем 15 стр.                                                                                                    Цена 45 лв.

Анализ на хоризонтални балансови съотношения

Курсова работа

Обем 15 стр.                                                                                                    Цена 45 лв.

Мерки за противодействие на измамите по ДДС

Курсова работа

Обем 20 стр.                                                                                                    Цена 50 лв.

Анализ на взаимоотношенията на фирма Х с другите участници в инвестиционния процес

Курсова работа

Обем 20 стр.                                                                                                    Цена 45 лв.

Особености на венчърното инвестиране в България

Курсова работа

Обем 15 стр.                                                                                                    Цена 40 лв.

Оценка на инвестиционен проект за изграждане на предприятие за производство на «…» (анализ на паричните потоци за 10 год. прогнозен период чрез използване на методологията на нетната настояща стойност)

Курсовата работа - съдържа 10 таблици и 13 актуални литературни източника.

Обем 15 стр.                                                                                                    Цена 45 лв.

Облигаците - източник на дългосрочно финансиране на фирмите

Курсова работа

Обем 20 стр.                                                                                                    Цена 39 лв.

Разликата между публичните и корпоративни финанси

Курсова работа

Обем 20 стр.                                                                                                    Цена 40 лв.

Подходи за оценка на инвестиционен проект за изграждане  на хотелски комплекс

Курсова работа

Обем 18 стр.                                                                                                    Цена 45 лв.

Финансова система на България (дипломна работа на руски език)

Дипломна работа Дипломната работа може да се преработи с актуални данни.

Обем 84 стр.                                                                                                    Цена 460 лв.

Съдействие на международните финансови институции за провеждане на реформите

Курсова работа

Обем 23 стр.                                                                                                    Цена 45 лв.

Финансиране на винопроизводството в България

Курсова работа

Обем 20 стр.                                                                                                    Цена 42 лв.

Планиране и прогнозиране на финансовото състояние на фирма X  (анализ на данните за периода 2019-2021 г., както и разработена прогноза за 2022, 2023 и 2024)

Курсовата работа - съдържа 14 табл. и 18 актуални литературни източника. В курсовата работа са изчислени и анализирани основните финансови коефициенти - рентабилност, ликвидност, направен е корелационен и регресионен анализ. Използвани са и други методи за оценка на финансовото състояние на фирмата.

Обем 43 стр.                                                                                                    Цена 56 лв.

Анализ на финансовото състояние на предприятие Х

Курсова работа В курсовия проект са изчислени финансови показатели за фирмата като ликвидност, рентабилност, направен е анализ на структурата на баланса

Обем 32 стр.                                                                                                    Цена 45 лв.

Анализ на финансовото състояние на „Капси” ООД

Курсовата работа - съдържа 17 таблици и 20 актуални литературни източника. В курсовата работа са изчислени и анализирани основните финансови коефициенти рентабилност, ликвидност, печалба, направен е анализ на структурата на баланса и са предложенинасоки за подобряване на финансовото състояние.

Обем 30 стр.                                                                                                    Цена 45 лв.

Облигациите - инструмент на финансовия пазар

Казус

Обем 12 стр.                                                                                                    Цена 40 лв.

Анализ и перспективи за развитие на пазара на облигации в България

Курсова работа

Обем 30 стр.                                                                                                    Цена 31 лв.

Алгоритъм за управление на стойността на основата на ключовите фактори на стойността

Курсова работа

Обем 10 стр.                                                                                                    Цена 37 лв.

Външнотърговско и синдикирано финансиране

Курсовата работа - съдържа 3 таблици и 2 фигури.

Обем 15 стр.                                                                                                    Цена 35 лв.

Инвестиционен профил на взаимен фонд ДФ Бенчмарк Фонд -1  

Курсова работа

Обем 35 стр.                                                                                                    Цена 40 лв.

Финансов ливъридж

Реферат

Обем 7 стр.                                                                                                     Цена 30 лв.

Неформален пазар на частните инвеститори - мрежата на бизнес ангелите

Курсова работа

Обем 13 стр.                                                                                                    Цена 40 лв.

Организация на счетоводството на стопанско предприятие. Същност, принципи и значение на организацията. Функции и структура на счетоводния апарат

Курсовата работа - съдържа 2 таблици, 1 графика и 13 актуални литературни източника.

Обем 20 стр.                                                                                                    Цена 35 лв.

Възможности за избор на решения за реализация на инвестиционен проект

Реферат 

Обем 10 стр.                                                                                                   Цена 30 лв

 


За контакти:

Тел: +359 886 031 394

Email: kursovi.t@gmail.com

 

 
Функции Производни БИЗНЕС ИЗЧИСЛЕНИЯ Корелационен анализ Бизнес изчисления Симплекс метод транспортна задача матрици Финансова криза човешко действие Кредити Облигации ИКОНОМЕТРИЯ Анализ Стратегия бизнес план Мотивация проект Електронна търговия Казуси Бюджет Персонал курсови Финанси курсови работи Онлайн тестове Статистика курсови Дистрибуция Администрация курсови работи криза Банки Експорт Продукция Маркетинг проект Конкуренция Ливъридж Разходи оптимизация доклад Застраховане ковид Организационна структура организация управленско решение Делегиране микроикономика Лидерство счетоводно отчитане