Индустрия
 

 

В раздела може да намерите следните курсови и дипломни работи:

 

 

Оценка на конкурентноспособността на фирма Кристал глас ООД

Курсова работа

Обем 20 стр.                                                                                                   Цена 35 лв.

Проблеми и контрол при промяната на предназначението на жилищни имоти

Курсова работа

Обем 15 стр.                                                                                                    Цена 35 лв.

Проектиране на ново производство на фирма Х

Курсова работа

Обем 25 стр.                                                                                                    Цена 45 лв.

Бизнес план за създаване на предприятие за производство на месо

В бизнес плана е направен задълбочен маркетингов анализ и разработен инвестиционен план

Обем 40 стр.                                                                                                    Цена 100 лв.

Анализ и оценка на конкурентноспособността на продукти произвеждани от Интерпред Партнер ООД

В курсовия проект е направена оценка и са предложени насоки за усъвършенстване на конкурентноспособността на фирмата и на предлаганите от нея продукти. Курсовата работа съдържа 10 таблици и 2 графики

Курсова работа

Обем 25 стр.                                                                                                    Цена 45 лв.

Методика за създаване на индустриално предприятие - етапи

Курсова работа

Обем 15 стр.                                                                                                   Цена 35 лв.

Национална иновационна система

Курсова работа

Обем 10 стр.                                                                                                    Цена 35 лв.

Развитие на икономиката на България в условията на финансова и икономическа криза

Курсова работа
Обем 6 стр.

Възникване и развитие на градовете. Видове градове

Курсова работа

Обем 11 стр.                                                                                                    Цена 30 лв.

Жизнен цикъл на предприятие

Курсова работа

Обем 10 стр.                                                                                                    Цена 35 лв.

Южен централен район - анализ и развитие

Курсова работа

Обем 11 стр.                                                                                                    Цена 35 лв.

Състояние на циментовата индустрия в България

Курсова работа. Актуални данни.

Обем 10 стр.                                                                                                    Цена 35 лв.

Анализ на управлението на качеството в промишлено предприятие

Курсова работа

Обем 15 стр.                                                                                                    Цена 39 лв.

Възможности за изследване и оценяване на динамиката на фондоотдаването

Курсова работа

Обем 9 стр.                                                                                                      Цена 39 лв.

Анализ на условията на труд в мелничарска фирма

Курсова работа

Обем 15 стр.                                                                                                    Цена 39 лв.

Същност и принципи на индустриалните отношения

Реферат 

Обем 8 стр.                                                                                                     Цена 39 лв.

Оценка на качеството в шивашка фирма

Курсова работа

Обем 15 стр.                                                                                                    Цена 39 лв.

Изследване на производството и реализацията във "Бул- Турс" АД

Дипломна работа. . Дипломната работа включва теоретична част, втората част включва анализ на изпълнение на производствената програма, на реализацията. Третата част включва насоки за подобряване на производството и реализацията.

Обем 45 стр.                                                                                                    Цена 60 лв.

Анализ на развитие на производството на вино в българия през периода 2000-2007 г.

Курсовият проект може да се актуализира за друг период

Курсова работа

Обем 15 стр.                                                                                                    Цена 39 лв.

Характеристика на технологичния процес на производство на паркет - изпълнение  и анализ на производствена програма във фирма за производство на паркет

Реферат

Обем 15 стр.                                                                                                    Цена 39 лв.

Оценка на качеството на фирма "Драго и Радо" ООД

Курсова работа

Обем 15 стр.                                                                                                    Цена 39 лв.

Същност на регионална икономическа интеграция

Курсова работа

Обем 10 стр.                                                                                                    Цена 35 лв.

Изготвяне на тактически план на фирма "Х"

Курсова работа

Обем 15 стр.                                                                                                    Цена 35 лв.

Управление на запасите във фирма "Веси” ООД

Курсова работа

Обем 15 стр.                                                                                                    Цена 35 лв.

Перспективи за развитие на селските райони

Курсова работа

Обем 10 стр.                                                                                                    Цена 35 лв.

Транспортиране на материалите

Курсова работа

Обем 15 стр.                                                                                                    Цена 35 лв.

Инвестиционен проект за изграждане на поточна линия в "Х" ООД (шивашко предприятие)

Магистърска теза. Магистърската теза включва теоретична част. Проект за създаване на поточна линия за облекла, техническа обосновка, проект за икономическа оценка на поточна линия, очаквани икономически резултати.

Обем 60 стр.                                                                                                    Цена 155 лв.

Стратегическо планиране на "Галатекс" АД и насоки за неговото усъвършенстване

Дипломна работа

Обем 75 стр.                                                                                                    Цена 160 лв.

 

За контакти:

Тел: +359 886 031 394

Email: kursovi.t@gmail.com

 

 

Функции Производни БИЗНЕС ИЗЧИСЛЕНИЯ Корелационен анализ Бизнес изчисления Симплекс метод транспортна задача матрици Финансова криза човешко действие Кредити Облигации ИКОНОМЕТРИЯ Анализ Стратегия бизнес план Мотивация проект Електронна търговия Казуси Бюджет Персонал курсови Финанси курсови работи Онлайн тестове Статистика курсови Дистрибуция Администрация курсови работи криза Банки Експорт Продукция Маркетинг проект Конкуренция Ливъридж Разходи оптимизация доклад Застраховане ковид Организационна структура организация управленско решение Делегиране микроикономика Лидерство счетоводно отчитане