Дипломни и курсови работи

Дипломни и курсови работи

Разработваме индивидуални курсови работи, казуси, дипломни работи, магистърски тези, реферати, есета, презентации, бизнес планове и др. по посочени от Вас изисквания. За целта трябва да ни изпратите запитване с темата на вашата курсова работа или казус и изисквания за изготвянето ий. Предлагаме и голям брой готови курсови проекти, дипломни работи. За студентите, които изпитват затруднения при решаването на задачи по висша математика, статистика, счетоводство, иконометрия, бизнес изчисления имаме специалисти, които ще Ви помогнат.

Поръчки


Варна, "ВМСофт Лаб" ООД

 


 
Функции Производни БИЗНЕС ИЗЧИСЛЕНИЯ Корелационен анализ Бизнес изчисления Симплекс метод транспортна задача матрици Финансова криза човешко действие Кредити Облигации ИКОНОМЕТРИЯ Анализ Стратегия бизнес план Мотивация проект Електронна търговия Казуси Бюджет Персонал курсови Финанси курсови работи Онлайн тестове Статистика курсови Дистрибуция Администрация курсови работи криза Банки Експорт Продукция Маркетинг проект Конкуренция Ливъридж Разходи оптимизация доклад Застраховане ковид Организационна структура организация управленско решение Делегиране микроикономика Лидерство счетоводно отчитане