photo

Дипломни и курсови работи

Разработваме индивидуални курсови работи, казуси, дипломни работи, магистърски тези, реферати, есета, презентации, бизнес планове и др. по посочени от Вас изисквания. За целта трябва да ни изпратите запитване с темата на вашата курсова работа или казус и изисквания за изготвянето ий. Предлагаме и голям брой готови курсови проекти, дипломни работи. За студентите, които изпитват затруднения при решаването на задачи по висша математика, статистика, счетоводство, иконометрия, бизнес изчисления имаме специалисти, които ще Ви помогнат.

Поръчки


Варна, "ВМСофт Лаб" ООД

 


 
Функции Производни Екстремуми асимптоти Интеграли Симплекс метод транспортна задача матрици Финансова криза Фондова борса Кредити Облигации Тенденции Анализ Стратегия бизнес план Мотивация проект Електронна търговия Сделки Бюджет Персонал курсови Финанси курсови работи Перспективи Пазарно проучване курсови Дистрибуция Администрация курсови работи Евро Банки Експорт Продукция Сравнителни предимства Продукт Конкуренция Ливъридж Разходи оптимизация търговска верига Застраховане БВП Организационна структура организация управленско решение Делегиране растеж Лидерство Контракти Дружества счетоводно отчитане Пазар