Начало » Тест

Тестът е подходящ за студенти от специалност "Финанси", "Корпоративни финанси", "Банков мениджмънт" и други от икономически университети. Тестът може да се използва и за самоподготовка за явяване на семестриални изпити и държавен изпит.

Тестът е подходящ за студенти от специалност "Финанси", "Корпоративни финанси", "Банков мениджмънт" и други от икономически университети. Тестът може да се използва и за самоподготовка за явяване на семестриални изпити и държавен изпит.

Тест по международни одиторски стандарти съдържа 12 въпроса с един верен отговор

Тестът по компютърни мрежи и технологии е подходящ за подготовка за изпит или за написване на курсови работи.