Търговия
 

Предлагат се следните готови курсови работи по търговски бизнес, търговия на едро и дребно, управление и анализ на търговските фирми:

 

Ролята на държавата при управлението на веригите на доставки на бързооборотни стоки - сравнителен анализ на законодателни подходи в други държави.

Курсова работа

Обем 14 стр.                                                                                                    Цена 39 лв.

Анализ на заплащане на труда на търговския персонал

Курсова работа

Обем 18 стр.                                                                                                    Цена 39 лв.

Анализ на търговията със строителни материали в България за периода 2005 – 2020 г. 

Курсова работа

Обем 18 стр.                                                                                                   Цена 39 лв.

Състояние на пазара на хранителни стоки в България за периода 2008 – 2020г. 

Курсова работа

Обем 18 стр.                                                                                                    Цена 39 лв.

Въздействието на маркетинга върху потребителите участващи в електронната търговия

Курсова работа

Обем 17 стр.                                                                                                    Цена 30 лв.

Електронна търговия в България - тенденции
Курсова работа. Курсовата включва теоретична част в която е разгледана  електронната търговия. Втора част на курсовата работа разглежда развитието на електроната търговия в България през последните 5 години. Трета част бъдещи тенденции в развитието на елктроната търговия в България.

Курсова работа

Обем 15 стр.                                                                                                    Цена 35 лв.

Системи за последващо и моментално плащане в мрежата

Курсова работа

Обем 12 стр.                                                                                                    Цена 35 лв.

Маркетингови стратегии във WEB

Курсова работа

Обем 17 стр.                                                                                                    Цена 40 лв.

Състояние на търговията с потребителски стоки

Курсова работа

Обем 18 стр.                                                                                                    Цена 35 лв.

Стратегия за развитие на електронна търговия на фирма

Курсова работа

Обем 12 стр.                                                                                                    Цена 40 лв.

Пазарно проучване на търговската верига Praktiker

Курсов проект.  Курсовата работа включва в видовете и методите на пазарно проучване. Анализ на получените резултатите от проведеното пазарно проучване и насоки за усъвършенстване на дейността в търговска верига „Praktiker” - гр. Варна. Приложение анкета.

Курсова работа

Обем 15 стр.                                                                                                    Цена 40 лв.

Развитие на търговията с нехранителни стоки през периода 2000-2020 г.

Курсовият проект може да се актуализира. Включва анализ на търговията с нехранителни стоки.

Обем 12 стр.                                                                                                    Цена 40 лв.

Система за електрони разплащания еPay.bg особености и развитие

Курсова работа

Обем 13 стр.                                                                                                    Цена 40 лв.

Анализ на развитието на производството и търговията на вино през периода 2010-2020г.

Курсова работа Данните в курсовата работа могат да се актуализират.

Курсова работа

Обем 20 стр.                                                                                                    Цена 40 лв.

Планиране и прогнозиране на финансовото състояние на „Дунав турс” АД

Курсова работа

Обем 22 стр.                                                                                                    Цена 40 лв.

Организация на складовите операции във фирма "Елко" ООД -гр. Ямбол

Курсова работа

Обем 21 стр.                                                                                                    Цена 40 лв.

Оценка на качеството на търговското обслужване на клиентите на фирма "Жанет” ООД

Курсова работа

Обем 14 стр.                                                                                                    Цена 50 лв.

Оценка на сайтове за електронна търговия

Курсова работа

Обем 12 стр.                                                                                                    Цена 40 лв.

Анализ на финансовото състояние на фирма Х

Курсова работа

Обем 15 стр.                                                                                                    Цена 40 лв.

Развитие на продажбите на търговска верига "Ситимаркет" ЕАД

Курсова работа

Обем 12 стр.                                                                                                    Цена 40 лв.

Планиране и анализ на продажбите в търговска фирма "Ruffy"

Курсова работа

Обем 15 стр.                                                                                                    Цена 40 лв.

Анализ на продажбите в търговска фирма "Диана" ООД

Курсова работа

Обем 14 стр.                                                                                                    Цена 45 лв.

Анализ на конкурентните предимства на търговска верига Х

Курсова работа

Обем 20 стр.                                                                                                    Цена 45 лв.

Търговски складове - характеристика, функции, предназначение

Курсова работа

Обем 13 стр.                                                                                                    Цена 35 лв.

 
 

За контакти:

Тел: +359 886 031 394

Email: kursovi.t@gmail.com

 
   

  
Функции Производни БИЗНЕС ИЗЧИСЛЕНИЯ Корелационен анализ Бизнес изчисления Симплекс метод транспортна задача матрици Финансова криза човешко действие Кредити Облигации ИКОНОМЕТРИЯ Анализ Стратегия бизнес план Мотивация проект Електронна търговия Казуси Бюджет Персонал курсови Финанси курсови работи Онлайн тестове Статистика курсови Дистрибуция Администрация курсови работи криза Банки Експорт Продукция Маркетинг проект Конкуренция Ливъридж Разходи оптимизация доклад Застраховане ковид Организационна структура организация управленско решение Делегиране микроикономика Лидерство счетоводно отчитане