Поръчки


Ако желаете да си поръчате индивидуална курсова работа, реферат, презентация или дипломна разработка или желаете да купите някоя от готовите курсови работи можете да ни изпратите съобщение. Приемаме поръчки за решаване на казуси, тестове, задачи. За целта моля изпратете изисквания с посочени име на университет, предмет, теми, обем, срок. В най-кратък срок ние ще се свържем с Вас и ще получите информация за въпросите, които Ви интересуват. За готовите курсови и дипломни работи по желание предварително можем да Ви пратим съдържанието на разработката. За допълнителна информация не се колебайте да се свържете с нас на посочените телефони и email.
Вашето име *:
E-mail *:
Телефон *:
Вид на разработката:
Заглавие на темата *:
Обем:
Изисквания към разработката:
Краен срок за изготвяне *:
ВУЗ:
File:

 

За контакти:

Тел: +359 886 031 394

Email: kursovi.t@gmail.com
          

При разработване на казусите, курсовите и дипломните работи се използват актуални данни и специализирана академична литература (включително на английски език). Цената се определя от изискванията.

Начини на плащане:

  • в брой за клиенти от град Варна
  • по банков път

  • с пощенски запис
  • с наложен платеж 

 
Начини за получаване на курсова работа:

  •   за клиентите от Варна лично или на email
  •   за всички останали градове на email или по куриер на посочен адрес на CD или DVD


Предложените курсови работи могат да се променят по желание и допълнителни изисквания на клиента. 

Срокове за разработване на казуси и курсовите работи: по договаряне. 

Посочените цени са само за готовите разработки.

За да се гарантира, че разработката няма да се продаде повторно тя ще се сваля от сайта за определен период.

Варна, "ВМСофт Лаб" ООД

Относно издаването на документи за продажбите / касов бон:

В Наредба № H-18/2006г. на министерството на финансите е указано, че всяко лице е длъжно да регистрира и отчита извършваните от него продажби на стоки или услуги в или от търговски обект чрез издаване на фискална касова бележка, освен когато плащането се извършва чрез пощенски паричен превод, извършен чрез лицензиран пощенски оператор за извършване на пощенски паричен превод по смисъла на Закона за пощенските услуги. За направеното от клиента плащане пощенският оператор издава Разписка за пощенски превод на стойността на дължимата сума. Тази разписка е законово признат документ освобождаващ търговеца от задължението да издава касови бележки.

Функции Производни БИЗНЕС ИЗЧИСЛЕНИЯ Корелационен анализ Бизнес изчисления Симплекс метод транспортна задача матрици Финансова криза човешко действие Кредити Облигации ИКОНОМЕТРИЯ Анализ Стратегия бизнес план Мотивация проект Електронна търговия Казуси Бюджет Персонал курсови Финанси курсови работи Онлайн тестове Статистика курсови Дистрибуция Администрация курсови работи криза Банки Експорт Продукция Маркетинг проект Конкуренция Ливъридж Разходи оптимизация доклад Застраховане ковид Организационна структура организация управленско решение Делегиране микроикономика Лидерство счетоводно отчитане