Строителство
 

В раздел строителство предлагаме следните курсови работи:

Анализ на система за управление на качеството в строително предприятие

В курсовата работа e направен анализ  и са посочени пътища за подобряване ефективността на системата за управление на качеството в строителната фирма

Курсова работа

Обем 23 стр.                                                                                                    Цена 40 лв.

Усъвършенстване на договорни отношения между участниците в инвестиционния процес

Курсова работа

Обем 18 стр.                                                                                                    Цена 39 лв.

Фирмена политика при управление и реализация на инвестиционни проекти

Курсова работа

Обем 17 стр.                                                                                                    Цена 39 лв.

Анализ и оценка на конкурентоспособността на строителна фирма

Курсова работа

Обем 13 стр.                                                                                                    Цена 35 лв.

Подходи за оценка на инвестиционен проект за изграждане на хотелски комплекс във вилно селище

Курсова работа

Обем 17 стр.                                                                                                    Цена 45 лв.

Заплащане на труда в строителна фирма на примера на форма Х

Курсова работа

Обем 18 стр.                                                                                                    Цена 35 лв.

Икономически и правни аспекти на управлението на недвижимите имоти

Курсова работа

Обем 15 стр.                                                                                                    Цена 35 лв.

Промяна на предназначение на жилищните имоти процедурна и правна характеристика

Курсова работа

Обем 15 стр.                                                                                                    Цена 35 лв.

Инвестициите в недвижима собственост 

Курсова работа

Обем 17 стр.                                                                                                    Цена 309 лв.

Фактори, влияещи върху ценните на недвижимите имоти

Курсова работа

Обем 14 стр.                                                                                                    Цена 37 лв.

Недвижимите имоти като елемент на съвременните пазарни отношения

Курсова работа

Обем 10 стр.                                                                                                    Цена 30 лв.

Маркетингов анализ на пазара на недвижими имоти

Курсова работа

Обем 12 стр.                                                                                                    Цена 35 лв.

Функции на пазара на недвижими имоти и сегментация на пазара

Курсова работа

Обем 10 стр.                                                                                                    Цена 35 лв.

Градът в съдържателен аспект - видове характеристики

Курсова работа

Обем 10 стр.                                                                                                    Цена 35 лв.

Фактори за териториално разположение и локализация

Курсова работа

Обем 20 стр.                                                                                                    Цена 35 лв.


За контакти:

Тел: +359 886 031 394

Email: kursovi.t@gmail.com

 
 

Функции Производни БИЗНЕС ИЗЧИСЛЕНИЯ Корелационен анализ Бизнес изчисления Симплекс метод транспортна задача матрици Финансова криза човешко действие Кредити Облигации ИКОНОМЕТРИЯ Анализ Стратегия бизнес план Мотивация проект Електронна търговия Казуси Бюджет Персонал курсови Финанси курсови работи Онлайн тестове Статистика курсови Дистрибуция Администрация курсови работи криза Банки Експорт Продукция Маркетинг проект Конкуренция Ливъридж Разходи оптимизация доклад Застраховане ковид Организационна структура организация управленско решение Делегиране микроикономика Лидерство счетоводно отчитане