Маркетинг
 
Разработваме индивидуални презентации, маркетингови и бизнес планове,  дипломни работи, реферати, курсови работи в областта на маркетинга

Анализ и оценка на ценовата политика на търговска фирма Х

Курсова работа

Обем 10 стр.                                                                                  Цена 35 лв.

Маркетинг в социалните мрежи в модата: примерът на компания за дрехи Оrsay

Курсова работа

Обем 10 стр.                                                                                  Цена 39 лв.

Социални медии характеристика и особености

Курсова работа

Обем 10 стр.                                                                                  Цена 39 лв.

Анализ на продуктовата политика на производител на бира на пазара в България

Курсовият проект съдържа изследване на продуктовия портфейл чрез GE - матрица и са анализирани кантактните аудитории и са предложени възможности за подобряване на продуктовия асортимент и дизайна на опаковката.

Обем 19 стр.                                                                                  Цена 49 лв.

Продуктовата и иновационна политика на фирма „X.

Курсова работа

Обем 10 стр.                                                                                 Цена 39 лв.

Оценка анализ на рекламна стратегия на фирма Х

Курсова работа

Обем 15 стр.                                                                                Цена 39 лв.

Анализ на обкръжаваща среда и диагностика на фирма Модилон ООД

Курсова работа

Обем 10 стр.                                                                                 Цена 39 лв.

Възможности за повишаване на конкурентоспособността на примера на фирма Х

Курсова работа

Обем 20 стр.                                                                                  Цена 39 лв.

Усъвършенстване на маркетинговия микс на хотел Лоза

Курсова работа

Обем 15 стр.                                                                                  Цена 39 лв.

Управление на дистрибуционните канали на винарска изба Красно село- Сливен

Курсова работа

Обем 10 стр.                                                                                  Цена 39 лв.

Маркетингова стратегия на семеен хотел в с. Тюленово

Курсова работа

Обем 15 стр.                                                                                  Цена 39 лв.

Извеждане на процеса при вземане на решение за покупка на мобилни услуги

Курсова работа

Обем 20 стр.                                                                                  Цена 39 лв.

Анализ и оценка на бизнес средата на фирма

Курсова работа

Обем 14 стр.                                                                                  Цена 45 лв.

Маркетингов план на фирма 

Курсова работа

Обем 18 стр.                                                                                  Цена 45 лв.

Диагностика на обкръжаваща бизнес среда на стопанска организация

Курсова работа

Обем 15 стр.                                                                                  Цена 39 лв.

Анализ на конкуренцията на примера на строителна фирма

Курсова работа

Обем 15 стр.                                                                                  Цена 39 лв.

Анализ на обкръжаващата среда на предприятие за търговия с строителни материали

Курсова работа

Обем 15 стр.                                                                                  Цена 35 лв.

Анализ и оценка на конкурентноспособността на фирма Маркет строй ООД

Курсова работа

Обем 18 стр.                                                                                  Цена 45 лв.

Стратегии при различни конкурентни ситуации - за фирми лидери, доминиращи, догонващи и западащи фирми

Курсова работа

Обем 15 стр.                                                                                  Цена 45 лв.

Базови стратегии на бизнес единицата. Рискове на базовите стратегии.

Реферат

Обем 15 стр                                                                                  Цена 45 лв.

Средства на пъблик рилейшънс

Реферат

Обем 15 стр.                                                                                  Цена 45 лв.

Анализ на маркетинговата политика на фирма ЕТ Детелина 89

Курсова работа

Обем 19 стр.                                                                                  Цена 45 лв.

Маркетингов анализ на фирма "МИГ- ТЕХНОЛОДЖИ”

Курсова работа

Обем 15 стр.                                                                                  Цена 45 лв.

Маркетингови стратегии на фирма X

Курсова работа

Обем 15 стр.                                                                                  Цена 40 лв.

Е-Маркетинг

Курсова работа

Обем 15 стр.                                                                                  Цена 39 лв.

Интернет дистрибуция - влияние и ефекти от навлизането на интернет в дистрибуцията

Курсова работа

Обем 15 стр.                                                                                  Цена 40 лв.

Маркетинг проучване. Сегментиране на пазара. Продуктова политика. Жизнен цикъл на продукта

Курсова работа

Обем 15 стр.                                                                                  Цена 45 лв.

Интернет реклама

Курсова работа

Обем 12 стр.                                                                                  Цена 45 лв.

Методи за разработване на нови продукти във фирмите

Курсова работа

Обем 15 стр.                                                                                  Цена 40 лв.

Организация на специално събитие

Курсова работа

Обем 15 стр.                                                                                  Цена 45 лв.

Маркетингово планиране във фирма - бизнес анализ и PEST анализ

Курсова работа

Обем 15 стр                                                                                  Цена 40 лв.

Маркетинг на политическа партия

Курсова работа

Обем 15 стр.                                                                                  Цена 45 лв.

Видове подходи за анализ на външна среда на фирмите

Курсова работа

Обем 20 стр                                                                                  Цена 40 лв.

Политически имидж и реклама

Курсова работа

Обем 20 стр.                                                                                  Цена 30 лв.

Реклама на продукт YTONG

Курсова работа

Обем 16 стр.                                                                                  Цена 35 лв.

Интернет търговия и електронния маркетинг - тенденции

Курсова работа

Обем 15 стр.                                                                                  Цена 35 лв.

Подходи, методи и показатели за анализ на клиентите

Курсова работа

Обем 18 стр.                                                                                  Цена 39 лв.

Дистрибуционни конфликти - източници и управление

Курсова работа

Обем 15 стр.                                                                                  Цена 39 лв.

Дистрибуционни канали и посредници

Курсова работа

Обем 15 стр.                                                                                  Цена 39 лв.

Основни фактори влияещи върху ценовата политика. Ценови стратегии и модели

Реферат

Обем 11 стр.                                                                                  Цена 39 лв.

Маркетингова стратегия за развитие на туристическа фирма Компас ООД 

Курсова работа

Обем 15 стр.                                                                                  Цена 39 лв.

Видове модели за управление  на връзки с клиенти

Курсова работа

Обем 13 стр.                                                                                  Цена 39 лв.

Средства и методи за проучване на клиентите в туристическа агенция

Курсова работа

Обем 15 стр.                                                                                  Цена 39 лв.

Маркетинг проучване на търговската верига "mr brikolage"

Курсова работа

Обем 19 стр                                                                                  Цена 40 лв.

Търговските марки

Курсова работа

Обем 15 стр.                                                                                  Цена 39 лв.

Анализ на конкурентоспособността на фирма "Стройко” ЕООД

Курсова работа

Обем 19 стр.                                                                                  Цена 45 лв.

Aнализ на конкурентите на фирма "Мер” ООД

Курсова работа

Обем 15 стр.                                                                                  Цена 39 лв.

Основни маркетингови концепции. Маркетингова обкръжаваща среда. Маркетингови стратегии същност и видове етапи на разработване

Курсова работа

Обем 10 стр.                                                                                  Цена 40 лв.

Ценова стратегия на фирма "Макском” ЕООД

Курсова работа

Обем 18 стр.                                                                                  Цена 39 лв.

Анализ на фирмената ценова политика на фирма "Х"

Курсова работа

Обем 15 стр.                                                                                  Цена 35 лв.

Маркетингов план за строителен продукт YTONG

бизнес план

Обем 16 стр.                                                                                  Цена 35 лв.

Подходи за анализ на външна среда на организация

Казус

Обем 16 стр.                                                                                  Цена 39 лв.

Особености на приложението на маркетинга на услугите в банковото дело (на примера на Societe Generale Експресбанк)

Курсова работа

Обем 10 стр.                                                                                  Цена 39 лв.

Политически имидж и политическата реклама

Казус

Обем 15 стр.                                                                                  Цена 39 лв.

Можете да поръчате индивидуални курсови работи като пращайте изискванията на посочения емаил


За контакти:

Тел: +359 886 031 394

Email: kursovi.t@gmail.com

 
Функции Производни БИЗНЕС ИЗЧИСЛЕНИЯ Корелационен анализ Бизнес изчисления Симплекс метод транспортна задача матрици Финансова криза човешко действие Кредити Облигации ИКОНОМЕТРИЯ Анализ Стратегия бизнес план Мотивация проект Електронна търговия Казуси Бюджет Персонал курсови Финанси курсови работи Онлайн тестове Статистика курсови Дистрибуция Администрация курсови работи криза Банки Експорт Продукция Маркетинг проект Конкуренция Ливъридж Разходи оптимизация доклад Застраховане ковид Организационна структура организация управленско решение Делегиране микроикономика Лидерство счетоводно отчитане