Агробизнес

Иновации при производството на вина

Курсова работа

Обем 12 стр.                                                                                                          Цена 30 лв.
Кооперации - същност и образуване

Курсова работа

Обем 12 стр.                                                                                                          Цена 30 лв.

Мерки и програми за развитие на селските райони

Курсова работа

Обем 12 стр.                                                                                                          Цена 30 лв.

Същност на биологичното земеделие. Основни правила и производствени практики

Реферат

Обем 10 стр.                                                                                                         Цена 30 лв.

Презентация на фирма,  занимаваща с култивирането и отглеждането на билки - Био ферма за билки "Острова"

Курсова работа

Обем 10 стр.                                                                                                         Цена 30 лв.

Общинска служба земеделие - функции и задачи

Курсова работа

Обем 14 стр.                                                                                                          Цена 35 лв.

Включване на България в Общата селскостопанска политика на ЕС

Курсова работа

Обем 12 стр.                                                                                                          Цена 35 лв.

Въведение в кадастъра

Курсова работа

Обем 14 стр.                                                                                                          Цена 35 лв.

Модерните канали за дистрибуция и комуникации. Опитът на Винарска изба Едоардо Миролио

Курсова работа

Обем 14 стр.                                                                                                          Цена 35 лв.

Основни видове винени сортове лози

Курсова работа

Обем 15 стр.                                                                                                          Цена 40 лв.

Общата селскостопанска политика на Европейския съюз

Курсова работа

Обем 13 стр.                                                                                                          Цена 35 лв.

Въздействие на селското стопанство върху екологията

Курсова работа

Обем 12 стр.                                                                                                          Цена 35 лв.

Износ на вина през периода 2010-2018 г.

Курсова работа

Обем 14 стр.                                                                                                          Цена 35 лв.

Методология и организация на статистическите изследвания на трайните насаждения

Курсова работа

Обем 5 стр.                                                                                                          Цена 25 лв.

Моля, изпращайте условията за написване на курсовите работи на посочения email.
 

 


За контакти:

Тел: +359 886 031 394

Email: kursovi.t@gmail.com

 
 

 

Функции Производни БИЗНЕС ИЗЧИСЛЕНИЯ Корелационен анализ Бизнес изчисления Симплекс метод транспортна задача матрици Финансова криза човешко действие Кредити Облигации ИКОНОМЕТРИЯ Анализ Стратегия бизнес план Мотивация проект Електронна търговия Казуси Бюджет Персонал курсови Финанси курсови работи Онлайн тестове Статистика курсови Дистрибуция Администрация курсови работи криза Банки Експорт Продукция Маркетинг проект Конкуренция Ливъридж Разходи оптимизация доклад Застраховане ковид Организационна структура организация управленско решение Делегиране микроикономика Лидерство счетоводно отчитане