Право
 

Предлагаме курсови работи в областа на финансовото право

Обща характеристика на търговските дружества

Курсова работа

Обем 7 стр.                                                                            Цена 35 лв.

Събирателно дружество. Външни правоотношения. Прекратяване.

Курсова работа

Обем 6 стр.                                                                            Цена 35 лв.

Дружество с ограничена отговорност - същност и образуване. Права и задължения на съдружниците. Членство.

Курсова работа

Обем 13 стр.                                                                          Цена 35 лв.

Акционерно дружество - същност и образуване. Органи за управление. Прекратяване

Курсова работа

Обем 21 стр.                                                                          Цена 35 лв.

Кооперации - същност и образуване

Курсова работа

Обем 9 стр.                                                                            Цена 35 лв.

Търговски сделки

Курсова работа

Обем 8 стр.                                                                            Цена 35 лв.

Преобразуване на търговски дружества

Курсова работа

Обем 17 стр.                                                                          Цена 30 лв.
Основни класификации на правните сделки

Курсова работа

Обем 13 стр.                                                                         Цена 30 лв.

Обща характеристика на търговците и видове търговци 

Курсова работа

Обем 6 стр.                                                                          Цена 30 лв.

Търговско предприятие

Курсова работа

Обем 8 стр.                                                                           Цена 30 лв.

Договор за продажба на търговското предприятие

Реферат
Обем 8 стр.                                                                          Цена 30 лв.
Юридически лица правен феномен с беспрецедентно значение
Реферат
Обем 8 стр.                                                                         Цена 35 лв.

Правомощия и актове на конституционния съд

Реферат
Обем 8 стр.                                                                         Цена 35 лв.
Административен процес - понятие характеристика

Курсова работа

Обем 9 стр.                                                                        Цена 35 лв.

Характеристика на административните актове

Курсова работа

Обем 9 стр.                                                                       Цена 35 лв.

Сервитути видове и характеристика

Курсова работа

Обем 9 стр.                                                                      Цена 30 лв.

Съдебна делба- харктеристика

Курсова работа

Обем 13 стр.                                                                  Цена 30 лв.

Децентрализация и самоуправление

Курсова работа

Обем 10 стр.                                                                 Цена 35 лв.

Разстройство на съзнанието - психопатология

Курсова работа

Обем 8 стр.                                                                    Цена 40 лв.

Разстройства на интелекта и паметта

Обем 8 стр.                                                                    Цена 40 лв.

За контакти:

Тел: +359 886 031 394

Email: kursovi.t@gmail.com

 
 
Функции Производни Екстремуми асимптоти Интеграли Симплекс метод транспортна задача матрици Финансова криза Фондова борса Кредити Облигации Тенденции Анализ Стратегия бизнес план Мотивация проект Електронна търговия Сделки Бюджет Персонал курсови Финанси курсови работи Перспективи Пазарно проучване курсови Дистрибуция Администрация курсови работи Евро Банки Експорт Продукция Сравнителни предимства Продукт Конкуренция Ливъридж Разходи оптимизация търговска верига Застраховане БВП Организационна структура организация управленско решение Делегиране растеж Лидерство Контракти Дружества счетоводно отчитане Пазар