Право
 

Предлагаме курсови работи в областа на финансовото право

Обща характеристика на търговските дружества

Курсова работа

Обем 7 стр.                                                                            Цена 35 лв.

Събирателно дружество. Външни правоотношения. Прекратяване.

Курсова работа

Обем 6 стр.                                                                            Цена 35 лв.

Дружество с ограничена отговорност - същност и образуване. Права и задължения на съдружниците. Членство.

Курсова работа

Обем 13 стр.                                                                          Цена 35 лв.

Акционерно дружество - същност и образуване. Органи за управление. Прекратяване

Курсова работа

Обем 21 стр.                                                                          Цена 35 лв.

Кооперации - същност и образуване

Курсова работа

Обем 9 стр.                                                                            Цена 35 лв.

Търговски сделки

Курсова работа

Обем 8 стр.                                                                            Цена 35 лв.

Преобразуване на търговски дружества

Курсова работа

Обем 17 стр.                                                                          Цена 30 лв.
Основни класификации на правните сделки

Курсова работа

Обем 13 стр.                                                                         Цена 30 лв.

Обща характеристика на търговците и видове търговци 

Курсова работа

Обем 6 стр.                                                                          Цена 30 лв.

Търговско предприятие

Курсова работа

Обем 8 стр.                                                                           Цена 30 лв.

Договор за продажба на търговското предприятие

Реферат
Обем 8 стр.                                                                          Цена 30 лв.
Юридически лица правен феномен с беспрецедентно значение
Реферат
Обем 8 стр.                                                                         Цена 35 лв.

Правомощия и актове на конституционния съд

Реферат
Обем 8 стр.                                                                         Цена 35 лв.
Административен процес - понятие характеристика

Курсова работа

Обем 9 стр.                                                                        Цена 35 лв.

Характеристика на административните актове

Курсова работа

Обем 9 стр.                                                                       Цена 35 лв.

Сервитути видове и характеристика

Курсова работа

Обем 9 стр.                                                                      Цена 30 лв.

Съдебна делба- харктеристика

Курсова работа

Обем 13 стр.                                                                  Цена 30 лв.

Децентрализация и самоуправление

Курсова работа

Обем 10 стр.                                                                 Цена 35 лв.

Разстройство на съзнанието - психопатология

Курсова работа

Обем 8 стр.                                                                    Цена 40 лв.

Разстройства на интелекта и паметта

Обем 8 стр.                                                                    Цена 40 лв.

За контакти:

Тел: +359 886 031 394

Email: kursovi.t@gmail.com

 
 
Функции Производни БИЗНЕС ИЗЧИСЛЕНИЯ Корелационен анализ Бизнес изчисления Симплекс метод транспортна задача матрици Финансова криза човешко действие Кредити Облигации ИКОНОМЕТРИЯ Анализ Стратегия бизнес план Мотивация проект Електронна търговия Казуси Бюджет Персонал курсови Финанси курсови работи Онлайн тестове Статистика курсови Дистрибуция Администрация курсови работи криза Банки Експорт Продукция Маркетинг проект Конкуренция Ливъридж Разходи оптимизация доклад Застраховане ковид Организационна структура организация управленско решение Делегиране микроикономика Лидерство счетоводно отчитане