Начало » Тест » Компютърни мрежи и технологии

Компютърни мрежи и технологии
Тестът по компютърни мрежи и технологии е подходящ за подготовка за изпит или за написване на курсови работи.

Only one answer may be selected.
The test has 9 questions.