Други

Предлагаме проверка за процентно съвпадение на текстове спрямо публикации в цялото Интернет пространство. Вие получавате процентът на уникалност на Вашата разработка спрямо публикувани и качени теми в различни сайтове. Резултатът включва линкове и част от текстове в интернет, за които има съвпадение и процента на съвпадение. Посочва се и процентът на уникалност на Вашата разработка. Цена на услугата - 0,50 лв. на стандартна страница. За обемни текстове - курсови работи се предлагат отстъпки. 

Религиозна структура на населението на Република България SWOT анализ

Курсова работа

Обем 8 стр.                                                                                                            Цена 20 лв.

Оценка на ефективността на проект

Курсови работи

Обем 20 стр.                                                                                                          Цена 40 лв.

Възможности за популяризиране уебсайтове

Курсова работа

Обем 13 стр.                                                                                                          Цена 20 лв.

Обединяване на страните в ЕС

Курсова работа

Обем 13 стр.                                                                                                          Цена 20 лв.

Курсови работи на Word и Еxcel, Power point

Цената зависи от изискванията.

Възникване и развитие на ЕС

Курсова работа

Обем 13 стр.                                                                                                          Цена 20 лв.

Религиозна структура на населението на Република България

Курсова работа

Обем 8 стр.                                                                                                           Цена 15 лв.

Състояние и тенденции на миграционните процеси в България

Курсова работа

Обем 7 стр.                                                                                                           Цена 15 лв. 

Информационна сигурност - проблеми и перспективи

Курсова работа

Обем 13 стр.                                                                                                          Цена 20 лв

Причините за закъснението на индустриализацията във Франция

Курсова работа

Обем 13 стр.                                                                                                           Цена 20 лв.

Оперативна програма Околна среда 2007 – 2017 г.

Курсова работа

Обем 10 стр.                                                                                                          Цена 20 лв.

Бизнес статистика 

Казуси                                                                                                                    Цена 40 лв.

Държавният апарат в България след влизането на страната в Европейския Съюз

Курсова работа

Обем 10 стр.                                                                                                          Цена 20 лв.

Глобалните екологични проблеми

Курсова работа

Обем 10 стр.                                                                                                         Цена 20 лв.

Концепции за управление на качеството

Реферат 

Обем 12 стр.                                                                                                         Цена 18 лв.

Инструменти и  методи за контрол на качеството

Реферат 

Обем 8 стр.                                                                                                           Цена 18 лв.

Развитие на регионалната политика

Курсова работа

Обем 10 стр.                                                                                                          Цена 15 лв.

Изследване и възможности за подобряване на изпълнението на програма САПАРД в Република България

Курсова работа

Обем 18 стр.                                                                                                          Цена 15 лв.

Изследване на асортимента на водката

Курсова работа

Обем 20 стр.                                                                                                          Цена 20 лв.

Проект за откриване на сайт за електронна търговия

Курсова работа

Обем 15 стр.                                                                                                          Цена 25 лв.

Оценка  на фирмени сайтове

Курсова работа

Обем 13 стр.                                                                                                          Цена 20 лв.

Разработка на курсови работи за WORD

Курсова работа

Обем 8 стр.                                                                                                           Цена 20 лв.

Оценка на сайтове за търговия със строителни материали

Курсова работа

Обем 15 стр.                                                                                                         Цена 25 лв.

Анализ на системата за управление на работна заплата в "КАПСИ" ООД

Курсова работа

Обем 20 стр.                                                                                                          Цена 30 лв.

Анализ на безопасните условия на труд в Tракия Мел ООД

Курсова работа

Обем 20 стр.                                                                                                          Цена 30 лв.

Стратегически анализ на средата и на стратегия за развитие на "Галатекс" ООД

Курсова работа

Обем 30 стр.                                                                                                          Цена 40 лв.

Курсова работа по дисциплина Microsoft технологии за проектиране и администриране на РРБД

Курсова работа - включва създаване на база от данни с Microsoft SQL Server 2008 (SQL Server 2000, SQL Server 2005), която се използва за централизирана информационна система, обслужваща верига от аптеки. Курсовият проект включва SQL скриптове и описание към него.

Обем 11 стр.                                                                                                          Цена 30 лв.

Институции на ЕС

Курсова работа
Обем 14 стр.                                                                                                        Цена 30 лв.

Глобализация на икономиката

Курсова работа

Обем 25 стр.                                                                                                         Цена 50 лв.

Защита на правата на българските поребители

Курсова работа

Обем 10 стр.                                                                                                          Цена 15 лв.

Същност на политологията

Курсова работа

Обем 10 стр.                                                                                                          Цена 20 лв.

Основни нововъведения през ХIX век

Курсова работа

Обем 15 стр.                                                                                                          Цена 20 лв.

Предлагаме изработване на уеб страници. За повече информация изпращайте запитвания.
 
Моля, изпращайте условията на задачите и курсовите работи на посочения email.

Курсови работи и казуси с обем  от 6 - 8 страници на тема:

Бизнес среда на предприемачеството

Управление на запасите

Ценообразуване в предприятието

Пазарно равновесие и конкуренция

Форми на застраховане

Методи за управление на риска в застраховането

Оптимизиране на дистрибуторската мрежа

Прогноза за развитие на продажбите в търговска фирма Х ООД

Антикризисен мениджмънт във фирма

Антикризисно финансово управление във фирмата

Борсова търговия с акции и фючърси

Цена на курсовите работи 18 лв. 

 


    За контакти:
 
    Тел.:                                       Еmail:
    0886/ 031 394                          kursovi.t@gmail.com
   

Функции Производни Екстремуми Корелационен анализ Интеграли Симплекс метод транспортна задача матрици Финансова криза Фондова борса Кредити Облигации Тенденции Анализ Стратегия бизнес план Мотивация проект Електронна търговия Казуси Бюджет Персонал курсови Финанси курсови работи Онлайн тестове Статистика курсови Дистрибуция Администрация курсови работи криза Банки Експорт Продукция Маркетинг проект Конкуренция Ливъридж Разходи оптимизация доклад Застраховане ковид Организационна структура организация управленско решение Делегиране микроикономика Лидерство Контракти Дружества счетоводно отчитане Пазар