Home » 2018 » Август » 18 » Етика в бизнес организацията – мисията възможна
14:19
Етика в бизнес организацията – мисията възможна

„Етика в бизнес организацията – мисията възможна” - КУРСОВА РАБОТА

За думата бизнес етика, е много важно да знаем къде е пресечната точка на нейните елементи. Произхода на думата етика е от гръцки език и означава нрав, обичай. Чрез етиката се изучават правилата, начина на живот, междуличностните отношения и нормите в обществото. С развитието на човешкия свят разкриват курсови работи се изменят и нормите и представите в отношенията между хората и тяхното поведение . В развитието си всеки човек има свои възгледи за света и отношението към другите хора. Основната задача на етиката е да има установени норми, правила и взаимоотношения между хората, и отношенията между хората да са в посока добро и лошо. Думата бизнес е произляла от английски език и означава работа или съвкупност от дейности, които задоволяват дадени потребности. Следователно, курсови работи отбелязват има бизнес, трябва да има и етика в бизнес отношенията. Както всеки народ има своите нрави и обичаи , така и в безнеса трябва да има ясни правила в отношенията между бизнес партньорите с което конфликтите ще бъдат сведени до минимум. Като съчетание бизнес и етиката, e нетипично, защото са в две различни сфери и е необходимо да бъдат съчетани, за да се постигнат стандарт в отношенията и морални номрми. Когато липсват правила на етика или те не се спазват в бизнес отношенията, това оказва неблагоприятно влияние както фърху бизнеса, така и върху обществото. Когато в миналия век са написани първите материали за бизнес етиката, и започват да се провеждат конференции на тази тема, тогава управата на дружествата разбират, че има голяма необходимост от добрите отношения в бизнеса. За да постигнат по добри икономически резултати и произвидството да се разрастне, трябва да се работи в посока разясняване на бизнес етиката. Думата етика означава хармония в отношенията на хората и бизнеса. Ролята на бизнес етиката разкриват авторите на курсови работи и нейното значение могат да се разглеждат в макро и микро план. Висока оценка и поощрения имат положителните морални качества, които са елемент от бизнес системата, като се правят опити, отрицателните качества да бъдат подтисканати. Балансирането на две могат да се нарекат формална справедливост. В икономически план баланс между двете е трудно достижим. Поради тази прична обществото приема съществуването и на елементи на несправедливост. При положение,че не може да се прилага принципът на равенство било то в бизнеса или между хората, налага неравенството да дава равни права и възможности на всички. Бизнес етика на макро ниво в зависимост от поведението на дружествата в бизнес средата, може да бъде оценена като справедлива или несправедлива. Обективната оценката за справедливост на макро ниво, може да бъде причина спазване н пазарни принципи и договорени отношения. Нейният обхват е върху цялостното поведение на отделите, които имат отношения с други отдели при осъществяване на контакт едни с други.

За контакти:

Тел: +359 886 031 394

Email: kursovi.t@gmail.com

Views: 908 | Added by: курсови работи | Tags: казуси, мениджмънт, маркетинг, математика, дипломни работи, реферати, курсови, тестове, статистика | Rating: 5.0/1
Total comments: 0