Home » 2018 » Август » 18

„Етика в бизнес организацията – мисията възможна” - КУРСОВА РАБОТА

За думата бизнес етика, е много важно да знаем къде е пресечната точка на нейните елементи. Произхода на думата етика е от гръцки език и означава нрав, обичай. Чрез етиката се изучават правилата, начина на живот, междуличностните отношения и нормите в обществото. С развитието на човешкия свят разкриват курсови работи се изменят и нормите и представите в отношенията между хората и тяхното поведение . В развитието си всеки човек има свои възгледи за света и отношението към другите хора. Основната задача на етиката е да има установени норми, правила и взаимоотношения между хората, и отношенията между хората да са в посока добро и лошо. Думата бизнес е произляла от английски език и означава работа или съвкупност от дейности, които задоволяват дадени потребности. Следователно, курсови ... Читать дальше »

Прегледи: 925 | Добавил: курсови работи | Дата: 18.08.2018