Home » Статии » Курсови работи [ Добави нова ]

Държавен дълг

Управление на държавния дълг днес изисква според нас по-диференциран подход към потенциалните инвеститори, основан на различните интереси и на рискови профили на тези инвеститори към държавни ценни книжа, относно тяхната срочност, степен на ликвиден и инфлационен риск, както и риска от просрочване или непогасяване на задълженията. В настоящия момент развитието на пазара на ДЦК е много важно в условията на затвърждаване на статута им, като главен източник за финансиране на заемните нужди на държавата считат финансистите и курсови работи. Следователно в тази ситуация изграждането на високоликвидна бенчмарк крива, чрез диверсификацията на предлаганите видове дългови инструменти и разнообразяването на техните  основни характеристики с цел насочването към инвеститори с различни стратегии за управление на портфейли, е от много важно значение за емитента. поради тази причина диверсификацията на дълговите инструменти следва целта по насърчаване на развитието на ефективен вторичен пазар, което от своя страна изисква големи обеми от високостандартизирани държавни ценни книжа. Друга главно характеристика, на която емитента добре да заложи е поддържането на тяхната конкурентноспособност спрямо други инвестиционни направления, като: висока сигурност, едно оптимално съотношение доходност/риск и една висока ликвидност. Ефективното задоволяване на потребностите на инвеститорите, чрез реализиране на конкурентните предимства на ДЦК е основен  път за постигане на целите на управление на дълга, в условията на днешните финансови пазари. Повече подробности на курсови работи.

 
Тел.:                                      Еmail
0886/ 031 394                         kursovi.t@gmail.comПрочетете повече на:http://kursovi.ucoz.com

Category: Курсови работи | Added by: kisok (01.09.2014) | Автор: Държавен дълг W
Views: 117 | Tags: финанси, държавен дълг, КТБ, курсови работи, реферат, статистика | Рейтинг: 0.0/0
Total comments: 0
avatar