Home » Статии » Курсови работи [ Добави нова ]

Система за качеството

Системата за качеството се разработва по два начина3: или с договор се възлага на консултантски и сертификационни организации, като финансирането се извършва от фонд „Развитие и техническо усъвършенстване" на предприятието или самостоятелно, като ръководителят на предприятието издава заповед за разкриване на системата и за създаване на Съвет за качеството и на работни групи. Съветът на качеството ръководи цялостната дейност по разработването и внедряването на системата и изготвя програма за своята работа. Тя определя обхвата на анализа, мащаба на системата, конкретните задачи, които трябва да реши тяхната последователност, сроковете и отговорностите за изпълнението им. За кординиране на дейността на централната работна група ръковоството на предприятието определя свой представител - кординатор. Той подготвя дневния ред и организира заседанията на групата, следи за изпълнението на сроковете, предвидени в програмата, осигурява присъствието на необходимите специалисти и взаимодействието между членовете на работните групи. Работните групи се създават в зависимост от обема и структурата на дейността на предприятието. Те участват в извършването на анализ при разработването на съответните елементи на системата, в нейното документиране и внедряват разработените документи.

Цялостният процес по разработване и внедряване на системата може да се структурира на три стадия, всеки от които се състои от отделни етапи. Те обхващат анализа, проектирането и внедряването на системата.

Category: Курсови работи | Added by: kisok (04.10.2014) | Автор: Система за качеството W
Views: 85 | Tags: дипломна работа, висша математика, управление, статистика, курсова | Рейтинг: 5.0/1
Total comments: 0
avatar