Home » Статии » Курсови работи [ Добави нова ]

Видове рискове във финансовата сфера – класификация

Видове рискове във финансовата сфера – класификация

Същестуват множество класификации но прилаганата от курсови работи е следната:

  1. кредитни рискове или риск на дефицита в кредитните сделки;
  2. лихвени рискове или рискове от промяна на пазарните лихвени проценти;
  3. балансови рискове или рискове на балансова структура, възникващи в следствие от т.нар.”балансови процепи”, дупки, т.е. разрив между падежната структура по актива и пасива на баланса;
  4. валутни рискове или рискове от промяна на валутния курс;
  5. ликвидни – т.е. нарушаване на ликвидната способност, т.е. да се разплащат бързо и навреме с кредиторите си;
  6. пазарни рискове – влизат лихвени и валутни рискове. Тук се включват още рискове от промяна на борсовите индекси, цените на борсовите инструменти и рисковете от промяна цените на благородните метали.
  7. Специално място заемат т.нар.”репутационни рискове” – риск  срещу репутацията, от накърняване на репутацията или накърнен имидж. Ако са налице симптоми за такива рискове се използва следната теза “naming and shaming”в превод буквално именуване и засрамване на тези институции. Репутацията е символ на нематериалната стойност на фирмата и индиректно участва във формирането на нейната цена. Тези рискове според курсови работи се третират главно чрез средствата на вътрешния репортинг, чрез вътрешния и външния PR като елементи на комуникационния микс чрез инструменти, мерки за стимулиране и стабилизиране на корпоративния (културния) профил чрез съблюдаване на принципите на CG, чрез баланс на интересите.

Отделно място според курсови работи и внимание се отделя на рискове от осъществяване на извънбалансови сделки – сделки от деривативи – не участват (не се отчитат) като позиции при формирането на баланса, но участват във формирането на финансовия крайния резултат. Негативен потенциал, който трябва да бъде хеджиран и чрез хеджиране се трансформират задължения, и се осигурява защита преди всичка от пазарни рискове, лихвени, вялетни и т.н.

След атаките в САЩ от 11.09.2001 г. се говори за рискове от терористични атаки. Тези рискове са изключително негативни. Тук потенциалът за шанс е почти нулев, тъй като те оказват директно тотално негативно влияние върху глобалната икономика, фирмените финанси – т.нар. период на “глобално борсово мъртвило”- ноември 2002 г.- рецесия на борсите, борсова капитализация в света бе изядена на половина. Парализиран е финансовият пазар, финансовите и капиталовите борсови сделки.След края на тази глобална криза започва период на оживление дори на фона на промяната. Най-силно –цените на комодитис – петрол, природен газ и др. – рисковете са в подем.

По подробно вижте на курсови работи

Category: Курсови работи | Added by: kisok (30.09.2017) | Автор: Иванова E
Views: 23 | Tags: презентация, задачи, мениджмънт, КАЗУС, курсов, рискове, есе, курсов проект, курсови работи, реферат | Рейтинг: 0.0/0
Total comments: 0
avatar