За нас » 2020 » Ноември » 06

Семестриален казус по “Данъци и данъчна администрация”

1 Фирма “Перла” АД - София след годишно счетоводно приключване за 2020 г. има следния финансов резултат по Отчета за приходите и разходите:

ПОКАЗАТЕЛИ I РАЗХОДИ

1.Разходи от дейността -82 000

2.Финансови разходи - 6 000

3.Извънредни разходи 4 000

ПРИХОДИ 1. Приходи от дейността - 95 000

2. Финансови приходи -5 000

3. Извънредни приходи - 3 000

ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ

разходи 92 000 и  приходи 103 000

При изготвяне на отчета са включени: 1. Амортизационни отчисления: 2 Разходи за бракувани материални запаси с изтекъл срок на годност съгласно нормативни актове и фирмени стандарти в размер на 8 000 лв.

3. Начислени лихви от приходната администрация за надвнесени данъци в размер на 1 000 лв.

4. Направени разходи за текущ ремонт на дълготрайни активи с цел повишаване на икономическата изгода спрямо първоначал ... Чети

Категория: курсови работи | Прегледи: 277 | Дата: 06.11.2020 | Рейтинг: 5.0/1 | Коментари (0)