Начало » 2009 » Септември » 16 » България вероятно ще излезе от рецесията до средата на 2010 г.
12:06
България вероятно ще излезе от рецесията до средата на 2010 г.
Измерването и анализът на динамиката на БВП като фундаментален макроикономически индикатор са относително сложна и трудна задача. Точните оценки в този случай са крайно необходими, защото този индикатор е в основата на изключително важни икономически, социални и политически изводи и решения. На пръв поглед измерването и анализът на динамиката на БВП може да изглежда елементарна задача, но на практика това изобщо не е така.

Подобно на всеки обществен процес на макроравнище изменението на БВП е следствие от множество сложни и взаимно преплитащи се фактори. В теорията на иконометричния динамичен анализ факторите, които оказват влияние върху изменението на икономическите процеси, са обобщени в три групи - случайни, сезонни и закономерни (формиращи тренда). Динамиката на БВП по тримесечия от 2005 година насам показва ясно изразена сезонност и цикличен тренд на нарастване в началото на периода и спад в края на периода.

Сезонната декомпозиция на данните показва, че първата половина от годината сезонните фактори оказват негативно влияние върху БВП, а през втората половина това влияние е позитивно. Конкретните резултати от анализа показват, че при равни други условия в резултат на сезонните фактори през първото тримесечие БВП се свива с 15%, а през третото тримесечие нараства с близо 9%

Само на базата на фактическите данни, които характеризират динамиката на БВП, е невъзможно да се направят изводи за основната тенденция в процеса на изменение на икономиката. За тази цел трябва да се използва плавната линия, която очертава тренда. Тази линия е "изчистена" от сезонни и случайни колебания. Само по този начин може да се получи достатъчно точна оценка за това дали българската икономика е във фаза на растеж или в рецесия.

Българската икономика е в рецесия от първото тримесечие на 2009 година и тази констатация е важна за формирането на политически заключения. Далеч по важно е обаче да се разбере колко време ще продължи свиването на икономиката, или каква ще бъде продължителността и дълбочината на рецесията. Не е лесно да се даде задоволителен отговор на този въпрос от гледна точка на точността на прогнозата.

Нужна е екзогенна информация, която показва развитието на рецесията в други страни, които влязоха преди нас в тази фаза на икономическия цикъл. Сигналите, които се излъчват в това отношение, особено от страните, които излизат от рецесия, дават основание да се предположи, че продължителността на фазата на рецесия е 4 или 5 тримесечия. На тази основа може да се направи заключението, че твърде вероятно е България да излезе от рецесията към средата на следващата година.

Като се има предвид силното положително влияние на сезонните фактори във втората половина на годината, за 2010 година е по-вероятно да се очаква растеж на годишна база, отколкото спад в БВП. Необходимо е да се има предвид и обстоятелството, че безработицата като най-голям негативен социален резултат от рецесията има закъсняващи реакции във времето. Това означава, че дори България да излезе от рецесията, безработицата ще запази относително високите си стойности за определен период от време.

Някои мерки на правителството в момента могат да улеснят или да затруднят тенденцията за излизане от рецесията. Например действията в посока на ограничаване на непроизводителните и паразитни публични разходи в резултат на оптимизация на държавната администрация ще имат положителен ефект. Действията по чувствително свиване на публичните капиталови разходи, които генерират добавена стойност и създават работни места, ще имат определено негативен ефект, изразяващ се в евентуално удължаване на времето, в което българската икономика ще бъде във фазата на рецесия.

Прогнозите на макроикономическите индикатори, върху които се изгражда фискалната политика, отнасяща се до бюджета за следващата година, трябва да отчитат тези очаквания.
Брой прегледи: 1097 | Добавена от: kursovi | Рейтинг: 0.0/0
Общо коментари: 0
avatar