За нас » 2009 » Септември » 16
Измерването и анализът на динамиката на БВП като фундаментален макроикономически индикатор са относително сложна и трудна задача. Точните оценки в този случай са крайно необходими, защото този индикатор е в основата на изключително важни икономически, социални и политически изводи и решения. На пръв поглед измерването и анализът на динамиката на БВП може да изглежда елементарна задача, но на практика това изобщо не е така.

Подобно на всеки обществен процес на макроравнище изменението на БВП е следствие от множество сложни и взаимно преплитащи се фактори. В теорията на иконометричния динамичен анализ факторите, които оказват влияние върху изменението на икономическите процеси, са обобщени в три групи - случайни, сезонни и закономерни (формиращи тренда). Динамиката на БВП по тримесечия от 2005 година насам показва ясно изразена сезонност и цикличен тренд на нарастване в началото на периода и спад в края на периода.

Сезонната декомпозиция на данните показва, че първата полов ... Чети
Прегледи: 1097 | Дата: 16.09.2009 | Рейтинг: 0.0/0 | Коментари (0)