Начало » 2014 » Август » 6 » Курсови разработки по маркетинг. Част от курсова работа на тема сегментиране
13:04
Курсови разработки по маркетинг. Част от курсова работа на тема сегментиране

Част от курсова работа на тема сегментиране

Съдържание на курсовата работа

Увод

Характеристика на целевия пазар

Анализ на целевия пазар на фирмата

Избор на целеви пазар

Използвана литература

 

Прайд и Феръл определят пазарния сегмент като „група индивиди, групи или организации с една или повече характерни черти, каращи ги да имат относително сходни продуктови потребности.

Формирането на сегментите се осъществява при спазване на следните две условия:

Първо. Попадналите в определен сегмент клиенти трябва да имат сходни нужди, желания, предпочитания, вкусове, покупателна способност, реакции и др. Очевидно е, че не е възможно да се открият клиенти, които да са еднакви по всички посочени критерии. Достатъчно е да има сходство по такива признаци, които са важни от гледна точка на процеса на покупка. Например вкусовете на клиентите в рамките на един сегмент могат да бъдат различни при покупката на домати, но възприятието им за цените да е водещо при покупка. Следователно като фактор за обединяването на клиентите в рамките на посочения сегмент ще се използва факторът „възприя¬тие за цената". Клиенти, които са силно чувствителни към цените, могат да формират един сегмент и компанията да търси начин за обслужването им с по-ниски цени чрез предлагане на по-евтин продукт. Клиенти, които изобщо не са чувствителни към цената и същевременно не са склонни да правят компромис с качеството, ще получат по-качествен продукт , но на двойно по-висока цена.

Второ. Клиентите, попаднали в рамките на един сегмент се очаква да реагират по еднакъв или по сходен начин на определени маркетингови въздействия. Ниската покупателна възможност на този сегмент стимулира клиентите да реагират бурно (т.е. наблюдава се висока чувствителност към цената) дори при малки ценови увеличения. При условие че цената се поддържа на разумно ниско ниво, клиентите реагират по един и същ начин, като закупуват про¬дукта. Същевременно на пазара съществува и друг сегмент, насочен към сирене във високия ценови клас. Ако цената на продукта се повиши с 0,30 лв., това няма да разочарова клиентите и да ги пренасочи към по евтини продукти. Клиентите във високия ценови сегмент са ориентирани към качеството, поради което се наблюдава еднаква или сходна реакция  към цената.

Брой прегледи: 738 | Добавена от: kisok | Tags: курсови, висша математика, статистика, реферат, курсова | Рейтинг: 5.0/1
Общо коментари: 0
avatar