За нас » 2014 » Август » 06

Предлагаме  разработване на курсови проекти по статистика. Явяване на онлайн изпити по статистика.

Прегледи: 543 | Дата: 06.08.2014 | Рейтинг: 0.0/0 | Коментари (0)

Част от курсова работа на тема сегментиране

Съдържание на курсовата работа

Увод

Характеристика на целевия пазар

Анализ на целевия пазар на фирмата

Избор на целеви пазар

Използвана литература

 

Прайд и Феръл определят пазарния сегмент като „група индивиди, групи или организации с една или повече характерни черти, каращи ги да имат относително сходни продуктови потребности.

Формирането на сегментите се осъществява при спазване на следните две условия:

Първо. Попадналите в определен сегмент клиенти трябва да имат сходни нужди, желания, предпочитания, вкусове, покупателна способност, реакции и др. Очевидно е, че не е възможно да се открият клиенти, които да са еднакви по всички посочени критерии. Достатъчно е да има сходство по такива признаци, които са важни от гледна точка на процеса на покупка. Например вкусовете на клиентите в рамките на един сегмент могат да бъдат различни при покупката на до ... Чети

Прегледи: 769 | Дата: 06.08.2014 | Рейтинг: 5.0/1 | Коментари (0)