Начало » 2010 » Октомври » 12 » Основен лихвен процент
14:06
Основен лихвен процент

В посока консолидация бяха отговорите на финансовите посредници относно основния лихвен процент. 80% от тях се обединиха около отговора, че текущите нива, на които се намира ОЛП, ще продължат да доминират и през идващите месеци. Това е с 6 процентни пункта (п.п.) повече в сравнение с дела на избралите този отговор през предишното тримесечие. Увеличеният дял на този отговор е за сметка на по 3 п.п. спад поравно от дела на по-крайните оценки за ускоряване и забавяне на ръста на ОЛП. Така отговорите на посредниците подкрепят тезата за повишение на доверието в икономическата ситуация, доколкото дадените отговори за ОЛП не предполагат рязка промяна в ликвидността на междубанковия пазар и доверието между банковите институции.
При самите търговски банки преобладаващото мнение (80%) е за запазване на текущите нива на ОЛП. Точно толкова е делът на далите този отговор и при ИП. При тях най-висок е делът (20%) на избралите отговора за увеличаване на ОЛП. Като алтернативен сценарий за неговото по-нататъшно намаляване приносът на УД (18.18%) е най-висок в сравнение с останалите институционални групи

Брой прегледи: 972 | Добавена от: kursovi | Рейтинг: 0.0/0
Общо коментари: 0
avatar