Начало » 2014 » Май » 22 » Откриване, обслужване и водене на спестовни сметки на граждани
19:43
Откриване, обслужване и водене на спестовни сметки на граждани

Откриване, обслужване и водене на спестовни сметки на граждани

Спестовните сметки на граждани служат за съхранение на пари на физически лица срещу издаване на лична спестовна книжка. Спестовните влогове могат да бъдат в левове и в чуждестранна валута и да се откриват както на български, така и на чуждестранни граждани.

За разлика от депозитните, по спестовните сметки могат да се извършват внасяния и тегления на парични суми по всяко време, както и да се осъществяват разплащания с други лица.

Документът, който банката издава при откриване на спестовна сметка е спес­товна книжка. Задължение на клиента е при всяко внасяне, теглене или превод да носи със себе си и да представя пред банката спестовната си книжка, тъй като банковият служител е задължен да вписва касовите и безкасовите операции и съответно остатъците по сметката след проучване на курсови работи.

Олихвяването на спестовната книжа се извършва еднократно в края на финансовата година, а при закриване - към момента на закриването й. Лихвата тук също се изчислява на база 360 дни/ 360 дни. след изследване на курсови работи.

Тук клиентите имат едно важно задължение, ако изгубят, унищожат или им бъде открадната спестовната книжка, те трябва незабавно писмено да уведомят банката. В случай, че това не бъде извършено, банката не носи отговорност ако изплати сума по нея на лице, което по недвусмуслен начин е титуляр или е овластено да получи сума от спестовната сметка.

Повечето търговски банки не събират такси за откриване, обслужване и водене на спестовни сметки на граждани, но има и изключения така, че ние от курсови работи Ви препоръчваме да сте много внимателно.

курсова работа

категория: курсови работи | Брой прегледи: 915 | Добавена от: kisok | Tags: дипломни работи, курсова работа, банково дело, финанси, курсови работи, реферат | Рейтинг: 5.0/1
Общо коментари: 0
ComForm">
avatar