За нас » 2014 » Май » 24

Древен Рим - забележителности, архитектура, местоположение на забележителностите част от курсова работа

Район с тесни улички с интересни имена, широки барокоби пло­щади и колоритни дворчета, Старият Рим е разположен върху участъка земя, след който Тибър отива на запад към Ватикана. През Ренесанса, когато папите управляват както от дворците във Ватикана, така и от Латеран, този район се превръща в търговски център на града. Курсови работи виждат че занаятчиите и собствениците на магазини се трудят под сянката на огромните дворци, постро­ени, за да обединяват властта и престижа на водещите личности от папския двор. Писателите и хората на изкуството като сатирика Аретино и златаря-скулптор Челини отправят иронични коментари за променливите успехи на придворните и куртизанките, обитаващи района. В Ст ... Чети

Категория: курсови работи | Прегледи: 1059 | Дата: 24.05.2014 | Рейтинг: 5.0/1 | Коментари (0)

За  мотивацията в управлението на корпорациите

В управлението чрез мотивация водещ е подходът за персо­нифициране на въздействията върху служителите. Същевре­менно не бива да се омаловажават различните страни на т.нар. корпоративно (фирмено) измерение на мотивацията, част от които, макар и синтезирано, са представени в курсовата работа.

В тази курсова работа се разглеждат въпроси, които на пръв поглед имат по-общо звучене и са от по-общ характер. Водещата ни теза е, че управлението на човешките ресурси обхваща отноше­ния, взаимоотношения и въздействия върху служителите във фирмата и нещо повече, използва научните достижения, за да оптимизира посочените три страни в стремежа за осигуряване на високопроизводителен труд.

В оползотворяването на възможностите за оптимизира ... Чети

Прегледи: 1023 | Дата: 24.05.2014 | Рейтинг: 0.0/0 | Коментари (0)