Начало » 2014 » Август » 31 » Вътрешно-административни приложения на ИКТ
10:40
Вътрешно-административни приложения на ИКТ

Вътрешно-административни приложения на ИКТ

В тази група ще разгледам някои от най-често срещаните приложения на ИКТ във вътрешно-административните процеси (Бек Офис) в органите на управление на централно и местно равнище. Както вече отбелязах, те са необходима предпоставка за реализиране на електронните услуги за граждани и фирми, а така също и за усъвършенстване на работните процеси в администрацията и подобни в курсови работи.

Системи за контрол на решенията - регистрират всички решения на индивидуалните и колективните органи на управление, следят за сроковете за изпълнение и предоставят предупредителна и обобщена информация Автоматизирани офис системи - съвкупност от технически, програмни и комуникационни средства за подпомагане работата в административните служби.

Електронни системи за управление на документи - регистрират и съхраняват всички документи, следят за тяхното движение и изпълнение на административните процедуривимежду отделните административни служби.
Информационна система за кмета и за общинския съвет. Осигурява обобщена информация за административната единица и връзки с граждани и организации, както и с други административни поделения на територията на населеното място и за курсови работи.

Метабази данни - съдържат „данни за данните" - описание на вътрешни и външни информационни ресурси с оглед бързото им идентифициране и използване.

Система за общинския съвет - съдържа данни за дневния ред,провежданите сесии и решения на общинския съвет с оглед запознаване на гражданите с тях.

Системи за теле- и видео конференции — реализират се на база различните телекомуникационни средства - Интернет, Интранет и др.

Системи за подпомагане вземане на решения Общинска информационна система иможе да посетите на курсови работи

 

категория: курсови работи | Брой прегледи: 638 | Добавена от: kisok | Tags: висша математика задачи, курсови, статистика задачи | Рейтинг: 5.0/1
Общо коментари: 0
ComForm">
avatar