Начало » 2014 » Август » 31 » Взаимодействие с други бази данни и информационни системи.
15:49
Взаимодействие с други бази данни и информационни системи.

Взаимодействие с други бази данни и информационни системи. Това взаимодействие изисква разрешен достъп до лични данни. Проблематиката на базите данни и достъпа до тях е толкова съществена за реализация на основни права на гражданите, че нашето законодателство предвижда специална регламентация за достъпа до обществена информация и защи­тата на личните данни посредством Закона за достъп до об­ществената информация и Закона за защита на личните данни ина изтеглените курсови работи. Несъмнената навременност на тези два закона не означава, че тяхното съдържание не трябва да търпи развитие под въз­действие на развиващите се бази данни на електронното прави­телство и обслужващите функции на правителствените сайтове спрямо гражданите и търговските субекти.

Базите данни са непосредствено свързани с процедурите в организациите. Зависимостите в това отношение се откриват в няколко насоки както в курсови работи.

Преди всичко, базите данни съдържат фактите, които са ре­зултат от многократните реализации на правните норми, съ­ставящи функционалните структури от правни норми. Факти­те, отразени в полетата и записите в тези бази данни, възникват при реализация на правните последици, предвидени в нормите — участници във функционалните структури.

На второ място, същите тези данни, описващи факти, са не­обходими при оценка дали са налице условия за действието на други правни норми в последователностите от правно регла­ментирани действия от различните курсови работи.

Трето, процедурите за обработка на базите данни също са правно регламентирани и тази регламентация определя харак­тера на достъпа до базите данни с цел извличане на информа­ция от тях.

категория: курсови работи | Брой прегледи: 695 | Добавена от: kisok | Tags: висша математика, реферат, курсова | Рейтинг: 5.0/2
Общо коментари: 0
ComForm">
avatar